הלכות שבת

שאלות בהלכה (ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן)

מנהל: הרב אלאשוילי

יהודה ישראלוביץ

הלכות שבת

הודעה שלא נקראהעל ידי יהודה ישראלוביץ » ה' יוני 06, 2019 1:44 am

נא לבאר באופן ברור את דין המצקת ככ"ר או ככ"ש
ולפרט ככל האפשר

הרב אלאשוילי
הודעות: 1455
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' יוני 14, 2019 3:52 am

להלן העתקה ממה שכתבתי על כך בעבר:
אם הכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח, ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי הריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה, ואחר כך הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערה - דין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו. אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון בשיעור הזה - יש להסתפק בו אם דינו ככלי ראשון עצמו או לאו, והולכין בו להחמיר (שוע"ר סי' תנא סכ"ח).
אך בשו"ת הצ"צ (יו"ד סי' עד) וכן בפס"ד (יו"ד סי' צב ס"ט) כתב שנראה לו שאם לא שהה כלל - דינו ככלי שני. אלא שבפס"ד (שם) מסיים "ומ"מ למעשה צ"ע, מאחר שסתמו הפוסקים דהוי ספק". ובבדה"ש סי' קכד סקל"ט כתב בפשיטות שהוא ככלי ראשון. וראה אריכות דיון בזה בשבת כהלכה פ"א ציונים והערות אות קא-ב ובביאורים אות כט.


חזור אל “שאלות בהלכה ומנהג”

cron