בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור
מרדכי קירשנבוים
הודעות: 26
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » א' דצמבר 08, 2019 10:31 am

שולחן ערוך הרב סימן שח סעיף ה: "סכין של שחיטה ושל מילה .. אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם. ואפילו אם הסכין הזה תחוב בנדן עם סכינים אחרים .. ומכל מקום אין איסור אלא .. לטלטל הנדן עם סכין זה לאחר שהוציא מתוכו שאר הסכינים. אבל בעוד ששאר הסכינים בתוכו מותר לטלטלו אף על פי שסכין זה ג"כ בתוכו, והוא שאי אפשר לנער סכין זה מהנדן, או שיש חשש הפסד אם ינערנו, או שצריך למקום הנדן כמו שיתבאר בסי' ש"ט וש"י בשאר כלי שהוא בסיס לאיסור ולהיתר, עיין שם הטעם לכל זה".

אשמח אם הרב יואיל לבאר לי:
א. בנוגע לטלטול הנדן כאשר נמצאים בתוכו הסכין של שחיטה יחד עם שאר הסכינים כותב אדה"ז שזה דווקא כאשר א"א לנער את הסכין המוקצה או שצריך למקומו - אם הדברים אמורים באופן זה, הרי לכאורה מותר לטלטל אפילו לאחר שהוציא את שאר הסכינים, ומדוע כותב אדה"ז שיש חילוק בין כאשר שאר הסכינים נתונים בנדן ובין אחר שהוציא אותם?
ב. לכאורה סכין של שחיטה הוא סכין יקר ביותר, שלכן מקפידים שלא להשתמש בו לחיתוך ירקות וכיו"ב - וא"כ מהו המקרה שהנדן חשוב כבסיס לאיסור ולהיתר, הרי צריך שההיתר יהיה חשוב מהאיסור (כמ"ש בסימן שט ס"ד)? - ואולי גם מכאן משמע שמוקצה מחמת חסרון כיס אינו דווקא דבר יקר.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' דצמבר 09, 2019 12:47 am

א) לא הבנתי השאלה.
ב) לדוגמא, אם יש כמה וכמה סכינים בנדן מול סכין אחד של שחיטה, אזי מסתמא הם יותר יקרים מסכין שחיטה, ובפשטות הוא סומך על מה שיכתוב לקמן בסי שט (או על מה שכתב כבר בסי' רעז).

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 26
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

Re: בסיס לאיסור ולהיתר - סימן שח ס"ה

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ד' דצמבר 18, 2019 10:14 am

א. מלשון אדה"ז מבואר שיש חילוק בנוגע לטלטול הנדן (שאינו בסיס לאיסור בלבד) בין כאשר יש בו עוד סכינים ובין כאשר הוציא מתוכו את שאר הסכינים, ולא תפסתי בנוגע לאיזה מקרה הוא מדבר, הרי אם אפשר לנער אסור לטלטל אפילו כשיש עוד סכינים, ואם אי אפשר לנער מותר לטלטל אפילו כשאין עוד סכינים בתוכו (כשאינו בסיס לאיסור בלבד).
במילים אחרות: כאשר היו בנדן סכין האסור בטלטול יחד עם עוד הרבה סכינים המותרים, ואני חפץ לטלטל את הנדן לצורך מקומו, האם אני חייב לטלטל הכל יחד או שמותר לי גם להוציא תחילה את הסכינים המותרים ואח"כ לטלטל לבד את הנדן עם הסכין האסור?

ב. האם אפשר להתיר גם כאשר הסכינים האחרים אינם יותר יקרים?
ואפרש שיחתי, ראיתי בספר קיצור הלכות משו"ע אדה"ז עמ' רח הערה 16 שלענין בסיס לאיסור והיתר מודדים את החשיבות לפי צורך האדם בשבת, ואם היה מעדיף את הדבר הזול יותר כיון שהוא דרוש לו אז הבסיס נחשב בסיס לאיסור ולהיתר אפילו כשהאיסור יקר יותר. ולפ"ז יש לדון בנדו"ד כאשר צריך את שאר הסכינים לצורך אכילה והם יותר חשובים אצלו בשבת מאשר הסכין המוקצה, האם ניתן לומר שזה בסיס לאיסור ולהיתר?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » א' דצמבר 22, 2019 4:23 pm

א) שוב איני מבין למה הנך מסתבך כל כך? הענין הוא פשוט, גם כשאינו נעשה בסיס, הרי לכתחילה צריך לנער את האיסור, ועל זה מדבר בסעיף. ותו לא.
ב) שאלה טובה.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron