קריעת שלל בבגד בשבת

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור
שניאור זלמן בריכטא
הודעות: 2
הצטרף: ה' דצמבר 27, 2018 7:55 pm

קריעת שלל בבגד בשבת

הודעה שלא נקראהעל ידי שניאור זלמן בריכטא » ג' ספטמבר 10, 2019 9:28 pm

כ"ק אדמו"ר הזקן כותב בסימן ש"ב ס"ז: "שלל שעושים החייטים, דהיינו שבתחילת תפירתם מחברים בחוטים את עליונות הבגד עם מה שתופרים תחתיו, ואחר גמר תפירתם מוציא חוטין אלו מן הבגד - יש להסתפק אם המוציאם בשבת חייב משום מכה בפטיש אם מקפיד עליהם ואם אסור מדברי סופרים אם אינו מקפיד עליהם. ויש להחמיר".

ויש לשאול:

א. מה החילוק בין שלל שיש להחמיר בהוצאתו רק מספק, לבין יבלות שעל הבגדים (חוטים שנשארים בבגדים לאחר האריגה) שפסק בסעיף שלפני זה שהלוקטם חייב מעיקר הדין כשמקפיד עליהם?

ב. אדה"ז כותב כאן שיש להסתפק אם אסור מד"ס להוציא את השלל כשאינו מקפיד עליהם. לכאורה זהו ספק בדברי סופרים שיש להקל בו, ומדוע מסיים אדה"ז "ויש להחמיר"?

[מקור דברי אדה"ז הוא דברי המג"א בסימן זה סק"ה. אמנם כיון שהמחצה"ש פירש באופן אחר את כוונת המג"א (שהספק הוא רק אם חייב מה"ת כאשר מקפיד), נמצא שדברי אדה"ז הנ"ל הן הבנתו שלו בדברי המג"א, ושאלה ב' נשאלת רק לפי דברי אדה"ז]

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' ספטמבר 11, 2019 4:40 am

נראה שהספק הוא, האם הוא דומה ממש לדין חוטים שנשארים לאחר האריגה, שהסרתם ודאי הוי גמר מלאכה כי היא סיום מלאכת האריגה, או שבשלל הדין שונה, כיון שהתפירה של הבגד בעצם הסתיימה, והסרת התפרים הגסים, אינו חלק מסיום תפירת הבגד, אלא זהו כמו על דרך הסרת חוטי תפירה רגילים מהבגד, שאסורים לכל היותר משום קורע.
אך למעשה כיון שיש כאן ספק של תורה, פוסק אדה"ז (וכן המ"א ושלטי גבורים וכנסת הגדולה) שיש להחמיר, ויש להתייחס אליו כאיסור של תורה, וכיון שכך, הרי בדרך ממילא הסרת התפירה כשאינו מקפיד אסורה מדרבנן, כמו בדין הקודם, כלומר ה"יש להחמיר" כשמקפיד גורר מאליו את האיסור דרבנן כשאינו מקפיד. וד"ל.חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron