זמן וידוי בערב יום כיפור

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 24
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

זמן וידוי בערב יום כיפור

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ג' יולי 23, 2019 11:20 am

בשו"ע אדה"ז סימן תרז סעיפים א-ב מביא מחלוקת ראשונים מתי זמן הוידוי של יום כיפור מעיקר הדין: "ומצות ווידוי מן הדין הוא בהתחלת זמן הכפרה, דהיינו משתחשך ליל יום הכיפורים... ויש אומרים שזמן מצות ווידוי מן הדין הוא קודם התחלת זמן הכפרה, דהיינו עם חשיכה, כדי שיכנוס ליום בתשובה, ולא יהא שהות לחטוא בין הווידוי להתחלת זמן הכפרה".
ובמראי מקומות המקוריים, שנכתבו ע"י אדה"ז או אחיו המהרי"ל, נכתב על התיבות "דהיינו משתחשך": "רא"ש טור (ושו"ע)".
ופירוש הציון לטור ושו"ע, לכאורה, הכוונה היא שמכך שלא הזכירו שצריך להתוודות קודם כניסת החג משמע שהמצוה היא רק ביום כיפור עצמו.
אבל לא תפסתי מה הכוונה בציון לרא"ש, הרי הוא מעתיק את הגמרא כלשונה, וא"כ באותה מידה ניתן לציין לדברי הגמרא, ואם אין הכרח מדברי הגמרא, וניתן לפרשה גם כמו השיטה השניה, אם כן מה ניתן לפרש גם את דברי הרא"ש כמו השיטה השניה.
[וז"ל הרא"ש: "תנו רבנן מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים צריך שיתודה קודם שיאכל וישתה שמא יארע דבר קלקול בסעודה. ואף על פי שהתודה קודם אכילה ושתיה מתודה לאחר אכילה. ואף על פי שהתודה ערבית מתודה שחרית. בשחרית יתודה במוסף. במוסף יתודה במנחה. במנחה יתודה בנעילה"].
וראיתי באנציקלופדיה תלמודית (חי"א ערך ודוי) ושו"ת להורות נתן (חי"ב סל"ה) שכתבו שהשיטה הראשונה היא שיטת רש"י שכתב "עם חשיכה – לאחר אכילה משקיבל עליו יום הכפורים", וכן כתב הרמב"ן בדעתו "משקידש היום", וכ"כ המאירי "תיכף משיקבל עליו קדושת היום". ולפלא שבהוצאה החדשה של שו"ע לא ציינו לדברי רש"י והרמב"ן [ואולי כי הבינו כ"כ בפשטות את המקור מהרא"ש, ולא הוצרכו למקור נוסף].

הרב אלאשוילי
הודעות: 1455
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' אוגוסט 08, 2019 1:53 am

בנוגע לציון אל הרא"ש זהו בגלל שהוא מעתיק את הברייתא כלשונה, ודלא כרש"י שכותב "משקבל עליו יום הכפורים" (משמע אפילו לפני ערבית), ומשמעות הפשוטה של הברייתא שהוידוי העיקרי זה בתפלת ערבית, ודלא כמו שכתב הרמב"ן שהוידוי העיקרי הוא "משקידש היום", ואח"כ יש וידוי נוסף בערבית, שזהו הדעה השניה כמצויין שם אל הרמב"ן, ולפלא שאלתך בזה.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron