חמסן - מדרבנן?

שאלות בהלכה (ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן)

מנהל: הרב אלאשוילי

מאיר

חמסן - מדרבנן?

הודעה שלא נקראהעל ידי מאיר » א' יולי 21, 2019 6:20 am

ב"ה

לכבוד הרב שיחי'
ע"פ המבואר בשו"ע הרב (הלכות גזילה וגניבה ס"ג ובקו"א שם סק"ב) שאיסור גניבה למיקט הוא מדאורייתא, וכבר כתב בשדי חמד ח"ב אות גימ"ל ס' ל"ו (ע' 8) והאריך בפאת השדה מערכת גימ"ל סי' ה' (ע' 21) שכן הוא גם בגזל, א"כ לכאורה צ"ל דלדעת רבינו איסור חמסן הוא מדאורייתא (שהרי מצערו), ודבר זה אינו, לדברי רמב"ם בהל' גזילה ואבידה י,ד? אלא אם נאמר לדעת רבינו (ולדעתו - גם דעת רמב"ם) שהאיסור למיקט הוא רק בגניבה, שזהו לכאורה חידוש גדול וגם נגד דברי שאילתות דרב אחאי סוף שאילתא ד'.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1455
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ג' יולי 23, 2019 1:52 am

לא הבנתי איך הנך מגדיר מהו חמסן? ברמב"ם מובא כמה פעמים שחמסן זה כמו גזלן, ראה לדוגמא הל' גזלה פ"ה הי"ד. וכן דעת אדה"ז בהל' גזלה סכ"ג.
ומה שכתב הרמב"ם בהל' מכירה פ"י ה"ה, הרי פירש דבריו בהל' גזלה פ"ט ה"ט.


חזור אל “שאלות בהלכה ומנהג”

cron