נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

navehay
הודעות: 8
הצטרף: ו' אוקטובר 06, 2017 5:21 pm

נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה

הודעה שלא נקראהעל ידי navehay » ד' אוקטובר 31, 2018 3:45 pm

ב"ה

כמדומני שהעולם נוהג היתר לשים מים במגש שבו מונחים מספר נרוניות שבת - כדי להגן מפני התלהטות יתירה של הנרוניות [והפיכתם למדורה אחת גדולה].

אינני מבין איך הדבר מתיישב עם האיסור המובא בסי' רס"ה לתת מים מתחת לנר כדי לקבל את הניצוצות [שלכאורה הכוונה בזה ג"כ כדי למנוע שריפה].

ואמנם במשנ"ב סקט"ז הביא בשם הא"ר שכדי למנוע דליקה שרי. אך בפמ"ג הוכיח שגם בכה"ג אסור וכן מוכח מלשון רבינו שם ס"ח שכ' שאף שיש כבר דליקה אסור לתת מים אלא"כ הם בתוך כלי [משא"כ בנד"ד שאם תתלקח האש ותתפשט האש למחוץ לנרוניות לא יהיה הפסק כלי].

ואם כבר יש לדמות נדון דידן למחיצות של מים שלאחד התי' בתוס' שבת מ"ז ע"ב (ד"ה מפני) הדבר מותר משום שהמים הם מהצד. אך דא עקא שרבינו לא פסק תי' זה [אלא הצריך שיהיה הפסק כלי].

ואין לומר שהמים רק מונעים את התפשטות הדליקה וה"ז דומה לנתינת מים ע"ג טלית דשרי, משום שבטלית המים ספוגים בטלית וע"כ אינם מכבים באופן אקטיבי אלא מונעים המשך הדליקה משא"כ בנד"ד ה"ז דומה לכאורה להא דמבואר בשוע"ר סו"ס סי' רס"ה שאסור ליתן מים לתוך שפופרת שתוחב בה הנר מפני שכשיגיע הנר לשם המים "מכבים ממש" [= פי' באופן אקטיבי] ולכאורה כן הוא בנד"ד שנותן מים ואם תתלקח האש שבנרוניות המים "יכבוה ממש".

וא"כ לכאורה יש לעורר שלפי דברי רבינו הדבר אסור.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1411
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' אוקטובר 31, 2018 7:13 pm

לא הבנתי בדיוק מה המקרה שאתה מתאר. היכן שופכים את המים? האם המים גורמים לכיבוי?

אורח

Re: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה

הודעה שלא נקראהעל ידי אורח » ה' נובמבר 01, 2018 12:23 am

כוונת השואל:
מצוי בבתי חב"ד ובשבתות סמינר,
שמכינים תבניות אפייה חד פעמיות בהן מסדרים נרונים-להבונים רבים
בעת שהנרונים דולקים נוצר חום רב במגש,
ובכדי למנוע זאת, מוזגים מראש מים בתבנית
כך שיהיו מים בין נר לנר

הרב אלאשוילי
הודעות: 1411
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' נובמבר 01, 2018 2:31 am

שאלתי היתה האם המים גורמים לכיבוי? כי אם לא אז אין סיבה לאסור.

navehay
הודעות: 8
הצטרף: ו' אוקטובר 06, 2017 5:21 pm

Re: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה

הודעה שלא נקראהעל ידי navehay » ה' נובמבר 01, 2018 11:48 am

תיאור המקרה: לפעמים הלהבות של הנרונים מתחברים יחד ואז נהיית שלהבת גדולה שיש סכנה שתגרום לשריפה. אם שמים מים במגש זה מונע את התפשטות הלהבה.

אמנם אף שהתבטאתי לעיל בלשון ש"זה מונע את התפשטות הלהבה" מ"מ ביארתי לעיל שאין זה בכלל ההיתר המובא בשוע"ר ס"ח שם: "שאין המים מכבים מה שהודלק כבר אלא שהם מונעים האור מלשרוף יותר" - משום דשאני התם דמיירי ב"טלית שאחזה בה האור מותר ליתן משקה על הטלית רחוק קצת מן האור שכשיגיע שם האור לא יוכל לשרוף יותר ומאליו יכבה" ובכה"ג המים הספוגים בטלית באמת רק מונעים שהאש לא תתקדם לחלק הספוג במים אבל אין הם מכבים את חלק הטלית הבוער. משא"כ בנד"ד אם האש תגיע למקום המים - המים יכבו אותה ממש.

ואין זה נחשב מניעת התפשטות כדמוכח שם ס"ט דאם כוונתו כדי שלא תקלקל העששית חשיב שמתכוין לכיבוי והכ"נ לכאורה בנד"ד שמתכוין שלא יתקלקל וישרף הבית [ואף דלמעשה התיר זאת בס"ט שם, זהו מטעם אחר - "לפי שבאמת אין כאן כיבוי כלל שאף אם לא יתן לתוכו מים כשיכלה השמן תכבה הפתילה ואין המים ממהרים הכיבוי כלל..." משא"כ בנד"ד שהמים ממהרים הכיבוי כיוון שבלעדם היה ממשיך האש להתפשט הלאה].

הרב אלאשוילי
הודעות: 1411
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' נובמבר 01, 2018 4:30 pm

אני מבין שאינך שואל אלא פוסק לאסור. אז מה אתה רוצה ממני?

navehay
הודעות: 8
הצטרף: ו' אוקטובר 06, 2017 5:21 pm

Re: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה

הודעה שלא נקראהעל ידי navehay » ו' נובמבר 02, 2018 2:39 pm

מישהו אמר לי חילוק: בדין המקורי של ניצוצות שמובא בשו"ע הדבר מצוי שיפול ניצוצות ולכן מי שמניח מים הרי זה "קירוב כיבוי" שאסור משא"כ בנד"ד מה ששמים מים זה רק מחשש רחוק של שהלהבות יתחברו ונהי שאם יתחברו הלהבות המים יכבום [וא"כ לכאורה ה"ז כוונת כיבוי] מ"מ כיוון שאין זה מצוי י"ל דבכה"ג לא גזרו.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron