השמטת דין גמי

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 16
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

השמטת דין גמי

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ה' מאי 31, 2018 3:30 pm

שו"ע סי' שכח סכ"ד: "נותנים עלה על גב מכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, חוץ מעלי גפנים שהם לרפואה". וכתב הרמ"א: "ואין נותנין גמי על המכה שהוא מרפא". ובמגן אברהם ס"ק כה כתב על דברי השו"ע: "וה"ה כל עלים שהם מרפאים".
ובשו"ע אדה"ז שם ס"ל: "נותנין עלה על גבי המכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, חוץ מעלי גפנים שהם לרפואה, והוא הדין כל עלין שהן מרפאין".
ולכאורה צ"ב קצת הטעם שהשמיט אדה"ז את דברי הרמ"א [ושלא כדרך הרגיל שמביא את דבריו מלבד במקומות שאינו פוסק כמותו], הרי אף שנכלל זה בדברי המג"א שכתב שכל דבר המרפא אסור, מ"מ יש חידוש קצת בזה שגמי מרפא [כמבואר בגמרא עירובין קד, א].
ואין לומר שזהו משום ש"גמי" אינו דבר המצוי בינינו, כי הרי בכמה מקומות בשו"ע אדה"ז מופיעים דינים אודות גמי, ולא השמיטם מטעם זה.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1342
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' מאי 31, 2018 4:55 pm

שאלה טובה. אגב, השאלה היא בעיקר על המחבר, שהרי מקור הלכה זו בטור והמחבר השמיטה, ומה שנתרץ על המחבר יתורץ גם על אדה"ז.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron