תערובת של חתיכות גדולות

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 18
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

תערובת של חתיכות גדולות

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ה' מאי 03, 2018 3:52 pm

כתב הרמ"א סימן שיט סעיף ג: "ושני מיני דגים מיקרי שני מיני אוכלים, ואסור לברור א' מחבירו אלא בידו כדי לאכלן מיד, אף על פי שהחתיכות גדולות וכל אחת נכרת בפני עצמה".
ומפשטות לשונו נראה, שאין חילוק בגודל החתיכות של שני מיני הדגים, אלא כיון שהחתיכות גדולות הרי הם מובדלות אלו מאלו [שהרי ככל שהחתיכות קטנות יותר הם מעורבות יותר, עד שמצינו בהלכות איסור והיתר שתערובת של קמח הרי היא כלח בלח, מחמת העירוב הגדול שבזה, ולאידך ככל שהחתיכות גדולות הם נבדלות].

אבל לשון אדה"ז שם סעיף ו: "שני מיני דגים נקראים ב' מיני אוכלים, ואסור לברור בידו אלא אותו המין שרוצה לאכלו לאלתר, ולא מסעודה לסעודה. ואף על פי שהמין של מין אחד הן גדולות, וניכרות כל אחת בפני עצמה, ואפשר שלא שייך כאן ברירה כלל, אעפ"כ אין להקל, כי ספק חיוב חטאת הוא".
ומפורש בדבריו שהחילוק הוא בגודל החתיכות של המינים, שזה גדול וזה קטן, ומחמת כך הם ניכרות כל אחת בפני עצמה.

אך יש לעיין:
א. כיצד יש לקרוא את דבריו: "גדולות וניכרות כל אחת בפני עצמה", היינו שהחתיכות של אחד המינים הם גדולות, וממילא כל חתיכה וחתיכה ניכרת בפני עצמה [וע"ד דברי הרמ"א שעצם הגודל גורם הבדלה].
או שמא: "גדולות, וניכרות כל אחת בפני עצמה", היינו שמחמת גודל החתיכות של המין האחד, אותו מין מובדל מהמין האחר שהחתיכות שלו קטנות.
ב. האם יש נפק"מ בין הרמ"א ואדה"ז, כלומר, האם לדעת הרמ"א כאשר חתיכות של מין אחד בלבד גדולות אז מותר לברור. וכן האם לדעת אדה"ז כאשר כל החתיכות גדולות אז מותר לברור, שרק כאשר חלק מחתיכות קטנות הם מתערבות בגדולות, משא"כ כשכולם גדולות.
ג. בעצם דינו [של הרמ"א] בנוגע למעשה: האם אכן כאשר מסודר במגש גדול פרוסות שלימות של אבטיח ומלון עד"מ, האם אסור להוציא את הפרי שאיני חפץ בו?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1424
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' מאי 04, 2018 4:28 pm

א) כאופן הא'.
ב) 1) אין נפק"מ. 2) כל שכן שאסור.
ג) נכון.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron