אפיה אחר צליה

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

ברוך

אפיה אחר צליה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ו' אפריל 27, 2018 12:41 am

בסי' שיח, טו: ואם הוא דבר יבש שנתבשל כל צרכו אפי' נצטנן לגמרי אין בו משום בישול, ומותר לחממו על גביהן [של הקדירה או המיחם] אפילו שתהא היד סולדת בו. ע"כ.
מדוע אין לחוש בזה לאפיה (שהרי כעת הוא יבש) אחר בישול (שהרי הוא דבר "שנתבשל") שמבואר שם סי"ג שיש לאסור?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1425
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » א' אפריל 29, 2018 3:11 am

הרי ישנה סתירה לכאורה בין סט"ו ובין סכ"ד, וכבר ביאר בזה היטב בספר שבת כהלכה פ"ג אות יח בביאורים כמצוין במהדוה"ח של שוע"ר, ונקודת הביאור היא שבסט"ו מדבר בקדרה (כלומר בבישול), ובסכ"ד מדובר כנגד האש (היינו צליה או אפיה).

ברוך

Re: אפיה אחר צליה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » א' אפריל 29, 2018 8:29 pm

אבל כשמניח מעל סיר לכאו' הוי אפיה ולא בישול.

ראיתי מ"ש בספר שבת כהלכה לפני שכתבתי את השאלה, אבל היה נראה לי מאד דחוק.
א. לומר שמדובר במילה "תבשיל" על דבר שנאפה הוא ממש היפך הפשט במקום שהיה לו לפרש. ב. ולומר שמכיון שמתכוון רק לחימום אין בעיה - אינו מובן דהרי הוי פס"ר. ג. ולומר שהסיר איננו יכול לבשל - תימה דודאי שכלי ראשון רותח מבשל קצת אף באם איננו יכול לבשל לגמרי

הרב אלאשוילי
הודעות: 1425
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' אפריל 30, 2018 3:18 am

אם יש לך תירוץ אחר אדרבה תתרץ, אבל אין ענין להשאיר סתירה זו בלי יישוב (אפילו דחוק).

ברוך

Re: אפיה אחר צליה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ב' אפריל 30, 2018 10:49 am

רציתי לשאול האם שייך לומר שבדבר יבש ממש (שמשמעותו שגם בפנים הוא יבש, ודלא כתבשיל יבש שמופיע לפני כן שמשמעותו שמבחוץ אינו לח, וכפי שפירש הגרא"ח נאה) לא שייך בישול כלל אלא הוא רק ישרף (משא"כ באפיה סתם שיש נוזל בתוך המאכל, כגון עיסת בצק, וגם בצליה יש נוזל פנימי שיוצא ומבשל כמבואר בסי' תעו).
ועד"מ אורז וכד', שלאחר שכלו כל המים או השמן שבו מבשלים שוב לא שייך כלל להתבשל אלא רק להשרף, ולכן לא נקרא אפיה אחר בישול אלא רק חימום לאחר בישול שזה מותר כיון שלא מוסיף כלום.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1425
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' מאי 04, 2018 4:30 pm

יתכן. ועצ"ע.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron