מנחה אחרי שקיעת החמה

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

ברוך

מנחה אחרי שקיעת החמה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » א' אפריל 15, 2018 8:15 pm

בסידור (סדר הכנסת שבת) כותב אדה"ז שאין למחות ביד המקילין להתפלל מנחה אחרי השקיעה, מכיון שהתפילה היא מדברי סופרים.
באם ביה"ש זה ספק לילה מדוע לא נאמר בזה הדין של ספק ברכות להקל?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' אפריל 16, 2018 2:29 am

כי זמן תפלת מנחה (בדיעבד) היא עד צאת הכוכבים. ובכלל, בתפלה לא אומרים ספק ברכות להקל כמובא בסי' קז ס"א.

ברוך

Re: מנחה אחרי שקיעת החמה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ב' אפריל 16, 2018 9:46 am

שאלתי למה הזמן הוא עד צ"ה, ולא אומרים בזה ספק להקל.
בסי' קז הטעם הוא כי אפשר להתפלל נדבה, ואילו כאן: א. לא כתוב שבאם זה לא הזמן התפילה היא נדבה. ב. ועיקר, אם זה ספק לילה הרי בשבת אין תפילת נדבה (סי' קז שם)

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ג' אפריל 17, 2018 1:00 am

לגבי תפלת מנחה בבין השמשות אין זה רק ספק אחד, ספק יום ספק לילה, אלא יש מחלוקת האם זמן התפלה נמשך עד השקיעה או עד צאת הכוכבים, והנה בשו"ע פוסק רבנו שזמנה נמשך עד צאת הכוכבים כמובא בסי' תלא בקו"א, ואילו בסידור כתב שרק בשעת הדחק ניתן להתפלל בבין השמשות (ובכל אופן לא חוששים בזה לספק ברכות, גם לא כשאין ההיתר של תפלת נדבה). ואם כן מובן שאין זה דומה לסתם ספק, אלא זה כמו ספק ספיקא, שאפילו בברכות מותר לברך כמובא בסי' תפט.

ברוך

Re: מנחה אחרי שקיעת החמה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ג' אפריל 17, 2018 3:03 pm

מה מיוחד בתפילה שאומרים בה שזמנה עד צ"ה? האם גם בשאר מצוות אומרים כן, לכאו' בד"כ אומרים שאפשר לברך עד השקיעה

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' אפריל 18, 2018 4:08 am

כי נחלקו עד מתי ניתן לזרוק את דם התמיד על המזבח, לדעת רבנו יונה עד השקיעה ולדעת רש"י ותוס' עד צאת הכוכבים (ראה ברכות כו, ב).

ברוך

Re: מנחה אחרי שקיעת החמה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ד' אפריל 18, 2018 10:28 am

ובספירת העומר שהמנהג שאפשר אפילו לברך בבין השמשות (תפט, יב)?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' אפריל 18, 2018 3:54 pm

לא יודע לאן אתה חותר. אם תרצה דבר איתי בפרטי.

ברוך

Re: מנחה אחרי שקיעת החמה

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ד' אפריל 18, 2018 9:14 pm

סליחה, אולי לא הייתי מספיק ברור.
התכוונתי לשאול, אם זה דין מיוחד בתפילה (מחמת קרבן התמיד) ואילו בשאר מצוות א"א לברך בין השמשות (מחמת שספק ברכות להקל) - א"כ מדוע בספירת העומר אפשר לברך בין השמשות?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1443
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' אפריל 19, 2018 2:51 am

אמשיך לך לענות אך הפעם.
בספירת העומר כותבים התוס' (מנחות סו, א) שכיון שספירה דרבנן, וספק דרבנן לקולא, ולכן אפשר לספור ולברך בבין השמשות. כלומר, כיון שניתן לספור בבין השמשות מצד ספק דרבנן, אזי אין ספק על הברכה, כי הברכה נגררת אחר המצוה, וכיון שהמצוה היא ודאית מצד ספק דרבנן לקולא, לכן גם הברכה עליה היא ודאית.

ובטח תרצה לשאול לפי זה מה יהיה הדין בשאר מצוות דרבנן בבין השמשות, כמו שופר (ביום השני), לולב (בחול המועד), מגילה והלל, ועוד, אז שתדע שיש בזה אריכות גדולה בפוסקים, ובטח תעיין בהם, ואכ"מ להאריך.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron