אריכות בפיוטים שבתוך שמו"ע

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

ברוך

אריכות בפיוטים שבתוך שמו"ע

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ד' אפריל 11, 2018 10:37 pm

בסימן תקצא ס"ג: ועכשיו שהש"ץ מפסיק בפיוטים באמצע התפילה אין אדם יוצא בתפילת הש"ץ, אפילו אם הוא לא שמע הפיוטים מכל מקום הוא שוהה כדי לגמור את כל התפילה וצריך לחזור לראש.
ולכאו': א. יתירה מזה הול"ל: גם אין יוצאים בזה ידי חזרת הש"ץ שהרי אין היחיד יכול לצאת בזה י"ח (ע"ד המבואר בקכד, ו בסוגריים). ב. באם אכן כוונתו שיש בעיה בתפילה כזו כיצד נוהגים אנו להאריך במנגינות של הפיוטים ולהתפלל במהירות יחסית את עיקר הברכות, ולא חוששים לשהיה כדי לגמור את כולה?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1425
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' אפריל 12, 2018 3:03 am

אין שום בעיה בפיוטים שנתקנו לאמרם בחזרת הש"ץ כמובא בסי' סח, הבעיה היא רק כלפי הרוצה לצאת י"ח התפלה שלדידו אמירת הפיוטים או שהייתם בו הוי הפסק (כי לדידו הוי תפלת לחש), אבל פשוט שיש כאן צבור שאומר חזרת הש"ץ ויכול להוציא את היחיד אם לא השהייה בפיוטים, ואינו דומה לסי' קכד ששם אין צבור ששומע.

ברוך

Re: אריכות בפיוטים שבתוך שמו"ע

הודעה שלא נקראהעל ידי ברוך » ה' אפריל 12, 2018 9:21 am

המטרה של חזרת הש"ץ היא להוציא את מי שאינו בקי, ובאם אינו יכול לצאת י"ח מדוע אין בעיה בחזרה כזו (ע"ד שכותב בסי' קכד בהקשר לענין אחר)?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1425
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' אפריל 13, 2018 4:05 am

אם זו היתה המטרה היחידה אכן אתה צודק, אבל אדה"ז מביא סיבות נוספות בסי' קכד ס"ד. ומה שמובא שם בס"ו בסוגריים, זהו חידושו של אדה"ז, ובהכרח צ"ל שהאמור כאן אינו מתאים עם המובא שם בחצע"ג. וצ"ע.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron