כמות היין בחרוסת

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 21
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

כמות היין בחרוסת

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » א' מרץ 25, 2018 5:39 pm

סימן תעג סעיף לב: "החרוסת צריך להיות עב, לפי שהוא זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו, ואח"כ צריך לרכך אותו במשקה, זכר לדם". וציין (אדה"ז) מקורו: "משמעות הגמרא" (פסחים קטו, ב).
ובגמרא שם: "צריך לשקועיה בחרוסת, משום קפא. דאי סלקא דעתך לא צריך לשקועיה - נטילת ידים למה לי? הא לא נגע. ודילמא, לעולם אימא לך: לא צריך לשקועיה, וקפא - מריחא מיית, אלא למה לי נטילת ידים - דילמא משקעו ליה". וברש"י: "צריך לשקועיה בחרוסת משום קפא - ארס שבחזרת שהשרף שבחזרת יש בו ארס כדרך הבצלים. הא לא נגע - ידו במשקה".
ומבואר, שמקור הדברים שצריך להוסיף יין לתוך החרוסת, הוא מכך שצריך נטילת ידיים על החרוסת.
והנה בסדר נטילת ידים לסעודה ס"כ: "כל מאכל שטיבולו במשקה . . צריך נטילת ידים כהלכתה עד הפרק ולא יברך. וששה משקין הן, יין דבש שמן חלב מים טל . . ואם נתערב אחד מששה משקין במי פירות הולכין אחר הרוב".
ולפ"ז, כיון שעיקר החרוסת היא מפירות ומי פירות, אין צריך ליטול ידיים על הטיבול בה אלא אם כן יתנו בתוכה יין יותר מאשר המי פירות שבתוכה. וכיון שהמקור על נתינת היין בתוך החרוסת היא מדברי הגמרא שעל הטיבול בחרוסת צריך נטילת ידיים, א"כ צריכים לערב הרבה יין בחרוסת כדי שרוב הנוזלים יהיו מהם.

וכיון שלא ראיתי שמעירים על פרט זה, אבקש את חוות דעת המשתתפים ובראשם הרב שליט"א להודיעני האם זהו דיוק מתקבל.

[ושאלתי ח"א, ואמר לי שהחרוסת אצלו בבית מאוד יבשה לפני שהוא נותן בה יין, ממילא היין הוא רוב הנוזלים. אבל אצלי בבית היא מאוד רטובה גם לפני היין. ואולי הוא שם בעיקר אגוזים ותפוחים, ואני בעיקר אגסים. ועצ"ע].

הרב אלאשוילי
הודעות: 1436
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' מרץ 26, 2018 12:43 am

הרי מפורש בשוע"ר (סי' תעג סל"ב)שהחרוסת צ"ל עבה, ורק היין מרכך אותו, אם כן זה נקרא טיבולו במשקה.

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 21
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

בקשת הבהרה

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ב' מרץ 26, 2018 1:13 pm

כלומר, הרב נוקט בפשטות כדברי אותו אחד שטען לי שהחרוסת ללא היין ממש יבשה.
כי הרב מדייק ממה שכתוב שהחרוסת צ"ל עבה, דהיינו שהיא יבשה. וא"כ החרוסת שנעשית אצלי בבית שהיא ממש מלאה נוזלים אינה טובה מלכתחילה, לא מפני שהיין שאני נותן בתוכה הוא פחות מהנוזלים, אלא מחמת שמצד עצם החרוסת א"א שהיא תהיה כ"כ רטובה.
וא"כ צריך להדגיש פרט אחר, שהחרוסת אכן תהיה עבה. ויש להיזהר לעשותה בעיקר מאגוזים, ולהוסיף קצת תפוחים יבשים, ורק מעט אגסים. או לחילופין לסחוט את החרוסת לאחר הכנתה.
הבנתי נכון?

ידידיה
הודעות: 9
הצטרף: ו' נובמבר 17, 2017 9:45 am

Re: כמות היין בחרוסת

הודעה שלא נקראהעל ידי ידידיה » ב' מרץ 26, 2018 2:40 pm

אולי הבעיה שאתה משתמש בסכינים של המעבד מזון ולא בפומפיה (של המעבד מזון או רגילה) ?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1436
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' מרץ 26, 2018 5:55 pm

אכן אתה צודק בהגדרתך שצריכה להיות יבשה כמה שיותר. אגב, באוצר מנהגי חב"ד (ע' קלב) מובא שלא הכניסו אגסים בחרוסת בבית הרב, אף שבספר המנהגים מובא שכן להכניס.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”