קריאת שמע בקול רם

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 18
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

קריאת שמע בקול רם

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ב' אוקטובר 16, 2017 7:33 pm

א. סימן סא ס"ה: "נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם כדי לעורר הכוונה". וכן שם סכ"ה: "יש נוהגין לקרות קריאת שמע בקול רם מלבד בשכמל"ו, ויש נוהגין לקרותה בלחש מלבד פסוק ראשון".
ובסימן תריט ס"ט: "ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים בשכמל"ו בקול רם".
הנה מהשוואת הלשון נראה שאין חילוק בקול בין אמירת פסוק ראשון כל השנה לבין אמירת בשכמל"ו ביוה"כ, ולא כנהוג בבתי כנסיות להגביה את הקול באמירת בשכמל"ו. ויש לעיין אם דיוק זה נכון.

ב. כנ"ל: "יש נוהגין לקרות קריאת שמע בקול רם מלבד בשכמל"ו, ויש נוהגין לקרותה בלחש מלבד פסוק ראשון".
ויש לעיין, שלכאורה אדה"ז אינו מכריע כאן מהו המנהג הראוי, וא"כ כיצד עלינו לנהוג?
ויש להוסיף, הרמ"א כתב שהמנהג לומר הכל בלחש (כדלהלן), וא"כ ההולכים בשיטת הרמ"א לכאורה עליהם לומר בלחש, אבל אנו שנוהגים כאדה"ז, לכאורה צ"ע מה לנהוג, כיון שהביא את שתי האופנים בסתם.

ג. לכאורה אין כאן מקומו, אבל יש להעיר על הציונים בשו"ע במהדורה החדשה:
1. כמקור לנוהגים לומר קריאת שמע בקול רם ציינו (נוסף על הראשונים) לשו"ע ורמ"א סכ"ו, אבל הנה לשון השו"ע: "יש נוהגים לקרות קריאת שמע בקול רם, ויש נוהגים לקרותו בלחש". וכתב הרמ"א: "ומכל מקום יאמרו פסוק ראשון בקול רם, וכן נוהגין (כל בו)". ומשמע מלשונו שהמנהג הוא כדעה השניה, שקוראים הכל בלחש.
2. בטעם הדבר שיש לומר הכל בלחש לא ציינו למג"א שם סקט"ז שממנו העתיק אדה"ז, רק ציינו בתחילת הסעיף לדברי הראשונים שציין אליהם, ולבסוף ציינו למג"א בסעיף אחר לגבי פרט שולי לכאורה בהלכה.
[כיצד אפשר לשלוח תיקונים והערות למו"ל של השו"ע?]

ד. מעניין לציין לדברי רבינו מנוח בענין זה - בשיעור הרמב"ם היומי פ"א ה"ד: "ולפי שאמרו יעקב אנו אומרים אותו, ולפי שלא אמרו משה רבינו אין אנו אומרים אותו כמו ש"י בקול רם אלא בלחש, ומאחר שהתחלנו אותו בלחש מנהג רוב ישראל לקרותה כלה בלחש לכבודו של יעקב אבינו".

מרדכי קירשנבוים
הודעות: 18
הצטרף: ג' מאי 16, 2017 12:02 am

הודעה שלא נקראהעל ידי מרדכי קירשנבוים » ב' אוקטובר 16, 2017 7:38 pm

מאמר המוסגר:

שכחתי לציין: בעבר שאלו בפורום זה (תחת הכותרת: מהדורה בתרא וכללי פסיקה) כיצד יש לנהוג במקום שאדה"ז אינו מכריע, ותמהתי שהרי ברוב מוחלט של המקומות הוא מכריע, וכעת נוכחתי לדעת (נוסף על ציונו של הרב אלאשוילי שם)...

הרב אלאשוילי
הודעות: 1425
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' אוקטובר 18, 2017 9:20 pm

המנהג בחבד שאת ק"ש אומרים בלחש, ואילו בקשר לשמע ישראל, אין בזה מנהג ברור, יש האומרים בקול ויש האומרים בלחש, ושמעתי שהרבי נהג לומר רק התיבות שמע ישראל בקול, וכל השאר בלחש.
ולכאורה ביוה"כ שאומרים ברוך שם בקול, גם שמע ישראל צריך לומר בקול, אך לא ראיתי מקפידים על זה בחבד.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron