שאלה בהלכות שבת

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

יענקי
הודעות: 3
הצטרף: א' אוגוסט 27, 2017 8:36 pm

שאלה בהלכות שבת

הודעה שלא נקראהעל ידי יענקי » א' אוגוסט 27, 2017 8:48 pm

בדברי מרן הגר"ז בשועה"ר הלכות שבת סימן ש"ו סעיף ה'
כתב שם לבאר החילוק בין אמירה לעכו"ם בשבת שיעשה ל מחר (יום א') שהוא אסור משום "ממצוא חפצך" ולצורך מצווה התירו דחפצך חפצך אסורים ולא חפצי שמים.
לעומת אמירה לעכו"ם בשבת שיעשה מלאכה בשבת, שאסור משום שבות, ולכן לא התירו בזה במקום מצווה.
וצ"ע מדברי הבית יוסף תחילת סימן ש"ו שמביא בשם הר"ן שכתב שב' הציורים אסורים משום שבות, ורק שבות זו שיעשה למחר - ביום ראשון התירו, ולא רצו להקל בשבות שיעשה בשבת עצמו.
השאלה היא: האם אמירה שיעשה למחר הוא משום שבות או משום ממצא חפצך כי הרב מבאר שבשבות כלל לא התירו לצורך מצווה ורק ממצא חפצך התירו לצורך מצווה. מה עוד שצויין על דברי הרב (ציון ע') רמב"ן רשב"א ר"ן פרמ"ג.
ולפי הרב מבואר להפליא החילוק, ולהב"י באמת צ"ב ההבדל בין שבות זו לשבות זו, (ללא קשר להתמיהה)

הרב אלאשוילי
הודעות: 1387
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' אוגוסט 28, 2017 2:29 am

לא הבנתי השאלה, הרי מפורש בדברי הרב שאיינו משום שבות אלא משום ממצוא חפצך. ומבואר יותר בקונטרס אחרון סי' רסג סק"ח בקטע המתחיל "והענין הוא דהנה ב' מיני איסורים יש בעושה מלאכה על ידי אחר וכו'".
מה שהערת מציון ע' , אני מבין שהנך מעיין בשו"ע הרב הוצאה ישנה, ובטח ידוע לך שיצא לפני כמה שנים הוצאה חדשה עם מקורות וציונים (שזכיתי ליטול בה חלק), ושם תראה את המקורות הנכונים לסעיף זה. אגב מה שכתבת פמ"ג, זה לא פמ"ג (כי רבנו לא ראה בעת חיבורו את הפמ"ג, אלא בחיבורים מאוחרים יותר) אלא הכוונה לר"ן פכ"ג.
שאלתך על הב"י אכן צריכה עיון.

יענקי
הודעות: 3
הצטרף: א' אוגוסט 27, 2017 8:36 pm

Re: שאלה בהלכות שבת

הודעה שלא נקראהעל ידי יענקי » ג' אוגוסט 29, 2017 1:46 pm

תודה רבה על המענה המהיר
באמת ראיתי ולמדתי כך בדברי הרב, רק השאלה שלי הוא: שאם המקור לדין זה הוא מהר"ן, איך הסביר בשו"ע הרב בשם הר"ן שזה הבדל בין ממצא חפצך לשבות, ובב"י בשם הר"ן הסביר שזה בין סוג שבות לשבות.
עדיין לא הסתכלתי במקור בהוצאה החדשה, ואולי באמת המקור לא מהר"ן, ובב"י זה כן מהר"ן, ואולי מחלוקת ראשונים יש בזה, ונשמח אם תאיר עיני בזה.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1387
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ג' אוגוסט 29, 2017 8:33 pm

המקור לזה הוא לא הר"ן אלא הרמב"ם בהל' שבת פכ"ד. אם כי כמובן שההיתר לצורך מצוה הובא גם בר"ן, אבל הר"ן קורא לזה שבות, אלא שהבהכרח הוא שבות קל יותר, אבל רבנו לא קורא לזה שבות. אך להעיר שבסי' רמד סי"ב כותב רבנו עצמו על איסור "ממצוא חפצך" שזהו שבות. וצ"ע. ואכ"מ.
וכדי שלא תצטרך לשאול שאלות נוספות, אני מציע לעיין במהדורה החדשה, ושם תמצא כל המקורות והציונים.

יענקי
הודעות: 3
הצטרף: א' אוגוסט 27, 2017 8:36 pm

Re: שאלה בהלכות שבת

הודעה שלא נקראהעל ידי יענקי » ה' אוגוסט 31, 2017 1:51 pm

זה ממש האיר את עיני, ואני לא מתחרט ששאלתי שאלה נוספת, כי אכן נגעת בנקודה בדיוק, ואולי באמת תפענח לנו על מה שכתבת ברמז ואכ"מ אני חושב שזה כן מקומו. אגב, ראיתי ולמדתי כבר במהדורה החדשה וכל בר בי רב מכיר ולומד בזה, ובדיוק פתחתי אז המהדורה הישנה.
תודה מראש

הרב אלאשוילי
הודעות: 1387
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ו' ספטמבר 01, 2017 5:38 am

כוונתי לתרץ (עכ"פ בדוחק) שרבנו נקט שם "שבות" רק לרווחא דמילתא, שאפילו אם הוא שבות (כדעת הסוברים כן), הרי כשאומר לנכרי הרי זה "שבות דשבות" שמותר במקום הפסד. כלומר נקט שבות לא כדי להגדיר את האיסור, אלא כדי להגדיר את ההיתר.


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron