עמוד 1 מתוך 1

מדוע לא הזכיר רבינו בהלכות רבית את המילים רבית קצוצה

פורסם: ב' יוני 26, 2017 3:43 pm
על ידי במשנת_הרב
רק רבית של תורה וכדו'.
והרי זה כבר מוזכר בחז"ל גמרא ב"מ סא: ועוד.
האם יש בזה כוונה מסויימת.
[אבל אבק רבית הזכיר רבינו כמה פעמים].

Re: תשובה

פורסם: ב' יוני 26, 2017 6:14 pm
על ידי הרב אלאשוילי
איני יודע. אבל בסי' רמב קו"א סק"ה מזכיר כמה פעמים רבית קצוצה. וכן בשו"ת סי' מט בסופו.