עמוד 1 מתוך 1

סי' ש"ח

פורסם: ג' יוני 13, 2017 4:55 pm
על ידי מ.ג
בסעיף ע"ד כותב אדה"ז לגבי גרף של רעי שמותר לטלטלו בעודן בידו אך כותב ש"לפי מה שנתבאר שם שטוב להחמיר בזה גם כאן טוב ליתן לתוכן מים אף שעודן בידו" והרי בסעיף י"ג דעת המחמירים היא לגבי מוקצה גמור ש"יש מי שאוסר במוקצה גמור" והגרף של רעי הוא כלי שמלאכתו לאיסור ולא מוקצה גמור

Re: תשובה

פורסם: ג' יוני 13, 2017 11:03 pm
על ידי הרב אלאשוילי
גרף של רעי הוא מוקצה גמור מחמת מיאוס, כמפורש בסי' שח סע"ג "שהם מאוסים כל כך עד שאינם ראויים אפילו לכסות בהם כלי".