בהלכות רבית במה שכתב רבינו שאסור חניפות דברים למלוה.

דיונים ועיונים בשו"ע הרב (אדמו"ר הזקן) ובפסקי הסידור

מנהל: הרב אלאשוילי

במשנת_הרב
הודעות: 6
הצטרף: ג' יוני 06, 2017 7:54 pm

בהלכות רבית במה שכתב רבינו שאסור חניפות דברים למלוה.

הודעה שלא נקראהעל ידי במשנת_הרב » ד' יוני 07, 2017 11:29 pm

כתב רבינו בסעיף ט' מהלכות רבית, דאם צריך לבקש ממנו שילוהו או שירחיב לו זמן יבקש בדברי תחנונים בלבד ולא בדברי שבח וקילוס או חניפות דברים אחרים.
והקשו האחרונים על דבריו מדברי האורחות צדיקים (שער החנופה) שמתיר להחניף למלוה על מנת שלא יגשנו וילחצנו, ותירצו (ברית יהודה פי"א ס"ק סג) שאני חנופה בשביל שלא יגשנו סתם דמותר, מחנופה לצורך קביעת מועד חדש להלואה דאז אסור.
ונפשי בשאלתי, לפי דבריהם מנין ידע הלוה אם המלוה רק לא יגשנו או גם ירחיב לו הזמן, כלומר, בוא נגיד שמותר להחניף לו רק שלא יגשנו, והחניף לו ולבסוף גם מרחיב לו הזמן האם יעבור בזה איסור, ואיפה עובר הגבול הדק בדבר.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1387
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' יוני 08, 2017 6:25 am

ראשית אדה"ז לא כותב שמותר להחניף בשביל שלא יגשנו, וצ"ע מה דעתו בזה. ואם נניח שגם לדעתו מותר, הסברא אומרת שהכל תלוי בכוונת הלווה בשעת החנופה, אם הוא מתכוין רק שלא יגשנו ולא בשביל להרחיב לו הזמן, אזי אין כאן רבית אם גם הרחיב לו הזמן, משא"כ אם התכוין גם בשביל להרחיב לו הזמן.

במשנת_הרב
הודעות: 6
הצטרף: ג' יוני 06, 2017 7:54 pm

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי במשנת_הרב » ה' יוני 08, 2017 8:24 am

הרב אלאשוילי כתב:ראשית אדה"ז לא כותב שמותר להחניף בשביל שלא יגשנו, וצ"ע מה דעתו בזה.


אכן מצאתי שהרה"ק הפני מנחם מגור זצ"ל סובר שהאדה"ז לא מחלק בזה כה כתב בשולי הגליון על הרמב"ם (ממלוה ולוה פרק ה) וז"ל:
וזה לשונו: "ועיין בספר ארחות צדיקים שער כ"ד שהתיר להחניף למלוה שלא ילחצנו. ואולי מיירי התם במלוה גוי, ואולי שלא ילחצנו בחזקה שאני, וצע"ג, ואולי מיירי בבעל חוב שלא בא הכסף ממלוה ללוה. ובשו"ע הרב הלכות ריבית (ס"ט) אסר בפירוש חנופה למלוה עכ"ל, ומשמע מדבריו שלמד שדברי רבינו חלוקים על ה"אורחות צדיקים", ולמד בדעת רבינו שאסור להחניף כלל למלוה.

הרב אלאשוילי
הודעות: 1387
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תגובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' יוני 08, 2017 11:19 am

יש"כ!


חזור אל “דיונים ועיונים בשו"ע הרב”

cron