עמוד 1 מתוך 1

תיקוני לשון

פורסם: ג' יוני 06, 2017 6:12 am
על ידי מרדכי
האם יש ענין לתקן לשון אדה"ז כמובן בדרך אפשר או כלך מדרך זו?

הנה ג' דוגמאות מדיני תפלת הדרך סימן קי ובפסקי הסידור.

בסעיף ו' "שאין להתפלל תפלת הדרך עד שיחזיק בדרך"

אולי יש להוסיף "שאין להתפלל תפלת הדרך אלא עד שיחזיק בדרך"


בסעיף ז' "ואם הולך באמצע היום יאכל או ישתה [b]כשיעור שיברך ברכה אחרונה [/b]או יטיל מים ויברך אשר יצר ואח"כ יתחיל מיד יהי רצון מלפניך כו'"

אולי יש לתקן "יאכל או ישתה כשיעור, ויברך ברכה אחרונה".


בפסקי הסידור. "וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל"

אולי יש לתקן "וטוב לאמרה מעומד אם אפשר בקל"

Re: תשובה

פורסם: ג' יוני 06, 2017 11:38 am
על ידי הרב אלאשוילי
אין שום ענין אם אין הכרח, ובדוגמאות שהבאת אין שום הכרח לתקן הלשון.