ברכת הגלידה

שאלות בהלכה (ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן)

מנהל: הרב אלאשוילי

ש. פרידמן
הודעות: 1
הצטרף: ה' אוגוסט 17, 2017 5:01 pm

ברכת הגלידה

הודעה שלא נקראהעל ידי ש. פרידמן » ה' אוגוסט 17, 2017 5:47 pm

בנוגע לברכה על גלידה כשהגביע מתוק. בספרך סדברה"נ בטבלה לוח ברכות שם נכתב שאם אוכל הגביע יחד עם הגלידה יברך רק מזונות. והתפלאתי על כך כיון שוודאי הגלידה עיקר (שהרי לא התבשלו יחד) ובכל מקרה צריך לברך שהכל וכ"כ בשו"ע הקצר פס"א ס"ה ופסקי תשובות סרי"ב אות י"ד וכן יש להעיר מסדר ברכות הנהנין פ"ז סט"ו וסי"ט. ומה שציין לשו"ע אדה"ז סקס"ח ס"ט. שם מדובר על מאפה עם מילוי שנאפה יחד משא"כ בנדו"ד. וחילוק זה מצאנו באדה"ז שציינתי לעיל. ובפרט שבגלידה ודאי הכוונה בעיקר לגלידה ולא למזונות...
גם הרב גרין בספרו באור ברה"נ עמ' 458 כתב שאם הגביע מתוק יברך שתי ברכות ומציין למדריך ברכות הרב מארלוו
ראיתי שאף הרב ברוין כתב כדברי כת"ר בחוברת "משלחן הבד"צ לימי הקיץ", ע' כו 1 ובהערות 89 ו90 שם: ומציין לשו"ע אדה"ז שציין כת"ר וכן למדריך ברכות הרב מארלאוו (וצ"ע שהרי גם הרב גרין מציין לשם כמקור לברך שתי ברכות)
לאח"ז ראיתי שבהוצאה החדשה של ספרך משנת תשע"ד נכתב שיברך קודם שהכל ואח"כ מזונות ללא הערה שאם אוכל יחד עם הגביע יברך רק מזונות. האם דברים אלו הם משנה אחרונה שמדובר גם במקרה דלעיל או לא.....

הרב אלאשוילי
הודעות: 1383
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' אוגוסט 17, 2017 8:50 pm

הכלל הוא לפי אדה"ז שמזונות תמיד עיקר כמובא בסדר ברה"נ פ"ג, ולכן כשיש לפניו גביע ובפנים גלידה המזונות עיקר, ואם רוצה לברך שתי ברכות עליו לברך תחילה שהכל על הגלידה ואח"כ מזונות על הגביע, אבל אם בירך מזונות תחילה על הגביע - שוב לא יוכל לברך שהכל על הגלידה.


חזור אל “שאלות בהלכה ומנהג”

cron