תמיהה על ביאור בדברי אדמו"ר הזקן

שאלות בהלכה (ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן)
פישל רוט

תמיהה על ביאור בדברי אדמו"ר הזקן

הודעה שלא נקראהעל ידי פישל רוט » ה' נובמבר 07, 2019 11:43 am

שלום וברכה
נהניתי לרכוש את התדפיס מתוך שולחן ערוך הרב המבואר הלכות מוקצה, אמנם תמיהה עצומה יש לי על הערה קצא בסימן ש"ח.
שהתבאר בהערה, שמה שסובר אדמוה"ז להלכה שטלטול בגופו מותר אף לצורך המוקצה. אך שלא לצורך כלל יהיה אסור, והמקור לכך צויין מהקונטרס אחרון סימן שא סעיף י שביאר שאסור להשתהות עם המוקצה.
ותמוה לי מאוד שהרי דבריו שם בסימן שא נסובים על דברי הספר התרומה שנראה מדבריו שאין היתר של עודו בידו שמותר לו להמשיך עם המוקצה, ודלא כהאגודה. ועל זה בא הרב לבאר שלא פליג על האגודה ומסכים להיתר של בידו (היינו שהמוקצה כבר בידו מער"ש וכדומה), אך מכיון שההיתר של בידו מוגבל שצריך ללכת תיכף עם המוקצה ואסור להשתהות, לכן אין היתר זה כשהוא צריך ללכת פחות פחות מד"א. אך אין דברי הרב כלל על טלטול בגופו, ואדרבה דבריו נסובים רק כשהמוקצה בידו. ואילו בגופו אין שום הגבלה וכמו שציינתם בעצמכם לסימן רנט שכותב שאין בזה איסור כלל.
ואף שבסעיף הזה בסימן שא בקונט"א הוא מדבר גם מטלטול בגופו, אך זה רק בדעת מהרי"ל שאינו סובר היתר בגופו אלא במקום הפסד ודלא כפי שהרב עצמו סובר.
אודה מאוד אם אוכל לקבל תשובה בטלפון, מספרי הוא 0527141509.
בתודה
פישל רוט

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ה' נובמבר 07, 2019 4:52 pm

ראשית, שאלתך זו שייכת למדור "שאלות ודיונים בשו"ע הרב" ולא כאן, אז בפעם הבאה נא להקפיד על כך.
שנית, אענה לך כאן ולא במס' הטלפון שציינת, כדי שכולם יוכלו לראות.

ולגופא של שאלה, אכן על פניו שאלתך טובה, שכן אדה"ז מדבר בעיקר על טלטול המוקצה בעודה בידו כפי שציינת.
אבל אם מדייקים בדבריו רואים שהוא רומז גם על טלטול המוקצה ע"י גופו, שכן תוך כדי הרצאת דבריו כותב אדה"ז בין השאר: "דפשיטא דאינו יכול להניחו עליו כל השבת כולה, כמבואר כאן במג"א [סקמ"ה], דאם אין חשש סכנה אסור, ואם כן איזה שיעור יש לדבר'". והנה מזה שהביא הוכחה מדברי המג"א, אף שהמג"א מיירי בטלטול ע"י גופו, ועל כך כותב שאינו יכול להניחו עליו כל השבת (במקום שאין הפסד), מובן שגם בטלטול ע"י גופו אין היתר לשאת כל היום, כשאין חשש הפסד למוקצה, משום שאז הטלטול הוא שלא לצורך.

וגם אם תרצה לדחות הוכחה זו, אין זה דוחה את הקביעה שכתבתי, שכן לא מכאן עיקר ההוכחה שלי לאסור טלטול מוקצה ע"י גופו שלא לצורך כלל, אלא מזה שבכל מקום שהתיר רבנו היתר הטלטול ע"י גופו הוא מדגיש "לצורך המוקצה".

והוא גם מובן בפשטות, שהרי זוהי מחלוקת ראשונים אם התירו טלטול בגופו גם לצורך המוקצה או רק לצורך גופו ומקומו, ורבנו שפסק כדעת הרא"ש להתיר אף לצורך המוקצה, מנין לו להתיר שלא לצורך כלל, דבר שלא הוזכר כלל בדברי הפוסקים!


חזור אל “שאלות בהלכה ומנהג”

cron