מוזיקה בספירת העומר

שאלות בהלכה (ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן)
חיים אברהם

מוזיקה בספירת העומר

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים אברהם » ב' מאי 16, 2016 10:19 am

האם מותר לשמוע מוזיקה בספירת העומר, או רק מוזיקה ווקאלית?

ואם אסור, האם מותר למי שרגיל לשמוע בזמנים מסויימים ונעשה חלק נצרך משגרת יומו?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' מאי 16, 2016 10:19 am

האיסור המופיע בשו"ע ובשוע"ר סימן תצג לגבי ימי הספירה הוא רק לענין ריקודים ומחולות, ולא נזכר שאסור לשמוע כלי שיר, אלא שיש שכתבו שאסור גם לשמוע מוזיקה המביאה לידי ריקודים ומחולות, ולכן יש להמנע מלשמוע מוזיקה שמחה בימי הספירה. אבל סתם מוזיקה אין מניעה לשמוע, ובפרט בשעת העבודה או נהיגה ברכב, שאז שמיעת המוזיקה אינה לשם שמחה אלא כחלק משגרת העבודה או הנהיגה.

יוסף לייב

המשך: מנהג

הודעה שלא נקראהעל ידי יוסף לייב » ב' מאי 16, 2016 10:21 am

אכן האיסור לא מופיע בשולחן ערוך - אך האם אין זה מנהג של כל הציבור הדתי במשך זמן רב המחייב את כולם?

שנית, יש רבנים הטוענים שאיסור שמיעת מוזיקה בספירת העומר לא נכתב בשולחן ערוך, משום שלכתחילה אסור לשמוע כל השנה מאז חורבן ביהמ"ק, אלא שנהגו להקל לצורך מצווה וכיו"ב, חוץ מספירת העומר שלא נהגו להקל, וא"כ אסור.

מה דעת הרב בזה?

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' מאי 16, 2016 10:23 am

לא ידוע לי על מנהג אחיד בנושא אבלות שמחייב את כולם, וכפי שכתבתי לעיל שיש בפוסקים האחרונים דעות לכאן ולכאן, אז איך ניתן לומר שיש בזה מנהג שמחייב את כולם?

בקשר לשמיעת מוזיקה במשך כל השנה, דוקא בענין הזה המנהג המקובל הוא שלא נמנעים מזה אפילו שלא לצורך מצוה. ודוחק לומר שמשום כך סתמו בהלכה בהקשר לספירת העומר, שהרי לגבי תשעת הימים מפורש שלא להשמיע כלי שיר, ולא סמכו בזה על הדין הכללי של כל השנה.

לב לייבמן

המשך: ניגונים בספירת העומר

הודעה שלא נקראהעל ידי לב לייבמן » ב' מאי 16, 2016 10:50 am

ב"ה

מצו"ב מה שכתבתי בנושא בספרי "נגינה לאור החסידות" פרק הלכות נגינה (ע’ 202) עם כל הסוגיא לענ"ד, אשמח לתגובה, תודה.
http://shulchanharav.com/contents.asp?aid=117394

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ב' מאי 16, 2016 10:54 am

הנך כותב דברי טעם להיתר, וא"כ לא ברור לי סוף דבריך למה לאסור.

ל י ש

Re: תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי ל י ש » ד' מאי 15, 2019 6:53 am

הרב אלאשוילי כתב:בקשר לשמיעת מוזיקה במשך כל השנה, דוקא בענין הזה המנהג המקובל הוא שלא נמנעים מזה אפילו שלא לצורך מצוה. ודוחק לומר שמשום כך סתמו בהלכה בהקשר לספירת העומר, שהרי לגבי תשעת הימים מפורש שלא להשמיע כלי שיר, ולא סמכו בזה על הדין הכללי של כל השנה.


הלכה זו שהובאה לגבי תשעת הימים היא בסימן תקס סעיף ג. אין זה דין ספציפי דוקא לגבי תשעת הימים אלא הוא דין כללי לגבי כל השנה. ואצטט כאן את הסעיף:
וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם.
הגה: ויש אומרים, דווקא מי שרגיל בהם, כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה (טור).
ואסור לשומעם, מפני החורבן. ואפילו שיר בפה על היין אסורה, שנאמר: "בשיר לא ישתו יין". וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות וזכרון חסדי הקדוש ברוך הוא על היין.
הגה: וכן לצורך מצווה, כגון בבית חתן וכלה, הכל שרי (תוספות וסמ"ג והגהות מיימוני).

ואם כפי דברי הרב שליט"א מדובר כאן בדין לגבי תשעת הימים דוקא, האם ניתן לומר שהרמ"א בהגה (האחרונה) התיר שמחה בבית חתן וכלה בתשעת הימים והרי הרמ"א פסק בסימן תקנא סעיף ב: ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך, עד אחר ט' באב (מנהגים)? ועוד שמקורו של הרמ"א בהגהתו זו היא מהתוספות במסכת גיטין דף ז עמוד א ד"ה זמרא, והמדובר בסוגיא זו בהשתמשות בכלי שיר כל השנה עיין שם.

א"כ יוצא שזה שהשולחן ערוך לא הביא את דין כל השיר בדיני ספירת העומר הוא משום שזהו דין כללי על כל השנה ואין טעם להביאו בהקשר לספירת העומר. ועפ"ז גם לא הביאו בדוקא לגבי תשעת הימים מאותה הסיבה!

הרב אלאשוילי
הודעות: 1462
הצטרף: א' מאי 15, 2016 11:45 am

Re:תשובה

הודעה שלא נקראהעל ידי הרב אלאשוילי » ד' מאי 15, 2019 10:55 pm

כוונתי למובא במג"א סי' תקנח סק"א שאין לשמוע כלי שיר עד יום עשירי באב אחר חצות היום.


חזור אל “שאלות בהלכה ומנהג”

cron