החיפוש הניב 1270 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ד' ינואר 10, 2018 1:08 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: ברכת המזון על הכוס - ללא שתיית הכוס
תגובות: 3
צפיות: 179

Re: תשובה

נכון.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' ינואר 09, 2018 5:03 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: ברכת המזון על הכוס - ללא שתיית הכוס
תגובות: 3
צפיות: 179

Re: תגובה

השבט הלוי מתכוין כנראה לגבי ברית מילה ביוה"כ, אלא שגם שם אין הכוונה שאין שותים כלל אלא שנותנים לקטן פחות מגיל חינוך.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' דצמבר 28, 2017 5:31 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חמאה לענין נט"י
תגובות: 1
צפיות: 146

Re: תשובה

כי לא מדובר כאן בהל' שבת שהאיסור או ההיתר הוא בעצם העשיה, אלא זהו דין באכילת מאכל מטוגן, ואדה"ז מדבר אל האנשים האוכלים מאכלים מטוגנים אלו, ולכן הוא אומר שבמקומות שמטגנים כך אז דין האוכלים כך, ובמקומות שמטגנים כך אז דין האוכלים כך.
אגב אותו לשון מופיע גם בסדר נט"י ס"כ.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' דצמבר 18, 2017 2:33 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: היתר עיסקא
תגובות: 1
צפיות: 205

Re: תשובה

לפי אדה"ז והצ"צ יש בעיה עם היתר עיסקא כשהיא על חריגה בבנק בגלל הוצאות צרכי פרנסת הבית. אבל היות והעולם מיקל בזה, ובפרט שזה בלתי אפשרי לעמוד בזה כיום, לכן אני מעדיף לא לפסוק בזה הלכה לאיסור, ועדיף לשאול בזה רבנים המתמחים בעניני רבית.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' דצמבר 11, 2017 4:01 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלל בכל יום
תגובות: 1
צפיות: 184

Re: תשובה

באמירת הלל בתהלים אין בזה איסור משום "כל האומר הלל בכל יום כו'", כי לא אומרים אותו דרך שירה והלול אלא דרך תחינה ובקשה, כמבואר במג"א סי' תקפד סק"א.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 27, 2017 7:51 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: "בליארד" בשבת
תגובות: 1
צפיות: 241

Re: תשובה

מן הדין אין איסור לשחק ביליארד בשבת, וגם משום השמעת קול אין כאן כמובא בשוע"ר סי' שלח. אבל למותר לציין שלא לשם כך ניתנה השבת.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 27, 2017 7:47 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידושא רבא בעמידה או בישיבה?
תגובות: 1
צפיות: 203

Re: תשובה

יש עומדים ויש יושבים, אין בזה מנהג ברור. מה שראינו בהתוועדות אצל הרבי, שהרבי קידש בישיבה ובשעת הזכרת שם ה' התרומם קצת.
על ידי הרב אלאשוילי
ש' נובמבר 25, 2017 9:46 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דולר של הרבי
תגובות: 1
צפיות: 205

Re: תשובה

כן.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' נובמבר 24, 2017 2:11 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מדוע רק סחיטת זיתים וענבים אסורה מדאורייתא-קונטרס אחרון רנ"ב
תגובות: 1
צפיות: 205

Re: תשובה

נראה לי ש"ועוד צ"ע" לא מיירי בדעת רש"י, אלא היא קושיא אחרת מצד המציאות, והביא את דברי רש"י רק כדי להוכיח שכן הוא המציאות, אבל באמת לדעת רש"י החיוב הוא מצד שהדרך כן.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' נובמבר 24, 2017 1:13 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תפילין פרודות
תגובות: 1
צפיות: 220

Re: תשובה

א) די אם יודעים שאין דבק. אבל כמדומני הקונים החב"דיים לא מודעים על חומרא זו של אדה"ז ופחות מקפידים עליה, ולכן קשה לדעת עד כמה מייצרי הבתים אכן מקפידים שלא יהיה שום דבק ביניהם.
ב) הצבע לא נקרא דבק.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 23, 2017 12:41 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תביעת צרכיו קודם הבדלה
תגובות: 6
צפיות: 894

Re: תשובה

ליתר דיוק אדה"ז אינו אוסר ממש, אלא כותב "וטוב ליזהר בכל זה" - ראה סי' קיט סוס"א, עיין שם היטב.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' נובמבר 22, 2017 5:33 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תביעת צרכיו קודם הבדלה
תגובות: 6
צפיות: 894

Re: תשובה

א) בדרך כלל אין מוסיפים בקשות פרטיות, אם כי במקרים יוצאי דופן יש שמוסיפים ב"שמע קולנו", כמדומני בזמן מחלתו של הרבי היו שהוסיפו שם בקשה לרפואת הרבי. בכל מקרה לא יודע אם יש הקפדה בחבד שלא להוסיף בשמע קולנו (משא"כ בשאר ברכות שאין מוסיפים לפי פסק אדהז בשולחנו), אלא פשוט לא נהגו להוסיף, ול...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 20, 2017 5:20 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בנות בברכה על מצוות זמניות
תגובות: 6
צפיות: 531

Re: תשובה

אכן. רק להוסיף שהספק אינו בפשט דברי אדה"ז (שהרי דבריו ברור מיללו שמדבר על חינוך למצוה), הספק הוא בדין עצמו: האם יש מצוה לחנך בנות קטנות על מצוות שהן פטורות מהן, ובפרט כשהחינוך בא על חשבון חילול יו"ט (גבי שופר) ועל חשבון ברכה שאינה צריכה (במצות שהזמ"ג). ודעתי נוטה שאמנם אין מצוה כזאת, ...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 20, 2017 5:04 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מוצאי שבת הוא ראש חודש ולא אכל כזית.
תגובות: 1
צפיות: 206

Re: תשובה

הצדק איתך! תודה על שימת הלב.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 20, 2017 4:54 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מצווה מן המובחר שיטעם בעצמו
תגובות: 1
צפיות: 187

Re: תשובה

בגלל שהוא מסיים "וכן לכל המסובים שזימן עליהם, אך אין צריך לכל אחד כמלוא לוגמיו אלא די בטעימה כל שהוא", משמע שהוא עצמו מצוה מן המובחר שיטעום כמלוא לוגמיו, משא"כ שאר המסובים.
על ידי הרב אלאשוילי
א' נובמבר 19, 2017 5:05 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בנות בברכה על מצוות זמניות
תגובות: 6
צפיות: 531

Re: תשובה

תודה על אריכות הדברים, ואנסה לענות לפחות על חלקם: א) איני יודע מה דעת אדה"ז בקטן שעושה מצוה שלא כתקנה אם יכול לברך על זה, כי סי' תקנח בשו"ע הרב לא הגיע לידינו, ובשאר מקומות לא מצאתי דבר ברור בזה. ואין להביא הוכחה מטלית שאולה, שכן מן הדין אפשר לברך על טלית שאולה. ב) מה שכן ניתן להביא הוכחה ...
על ידי הרב אלאשוילי
ו' נובמבר 17, 2017 7:04 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מדוע 'כלי שמלאכתו לאיסור' מותר בטלטול לצורך גו"מ ומאכל האסור הוא מוקצה גמור
תגובות: 5
צפיות: 387

Re: תגובה

איני מבין מה הסתירה בדיוק: אדה"ז בסי' שח מדבר על דבר שאין עליו תורת כלי מחמת עצמו, וממילא זה לא יעזור מה שהוא ראוי לשימוש מסוים בשבת, כי העיקר חסר כאן שאין עליו "תורת כלי". אמנם תורת כלי לבד גם לא מספיק, ועל זה הוא מדבר בסי' שח ס"ב שצריך גם שיהיה "ראוי לכסות בו כלים", ו...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 13, 2017 5:53 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: סדר גזיזת הציפורניים
תגובות: 3
צפיות: 390

Re: תשובה

כך נהג הרבי. לא שמעתי ביאור על כך. אבל אוכל להציע ביאור בדרך אפשר: ידוע ליודעים שהרבי נהג לפשר בין מנהגים שונים באופנים שונים, ואכמ"ל. והנה גבי קציצת הצפרניים בסדר הנ"ל דוקא מובא בשוע"ר שהאריז"ל היה מלעיג על זה. וכדי לפשר בין הדעות, יש לומר שלגבי הידיים הרבי הקפיד לקצוץ לפי סדר ה...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 13, 2017 5:48 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ציצית
תגובות: 3
צפיות: 434

Re: תשובה

לקח לך שלושה שבועות להבהיר את השאלה...

בכל אופן התשובה היא שאין זה נקרא שאתה קושר מחדש, אלא מחזק ומתקן את הקיים, והציצית עדיין כשרה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 06, 2017 12:12 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מדוע 'כלי שמלאכתו לאיסור' מותר בטלטול לצורך גו"מ ומאכל האסור הוא מוקצה גמור
תגובות: 5
צפיות: 387

Re: תגובה

אכן ביאר נכון (ואין זה "בדוחק"). ואות ו' נכון יותר מאות ז'.

עבור לחיפוש מתקדם