החיפוש הניב 1432 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 18, 2019 11:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תפילין של יד עם גבס
תגובות: 1
צפיות: 13

Re: תשובה

לגבי תפילין של יד לא כתוב חילוק בין תחבושת דקה לעבה, לכן יניח התפילין של יד על הגבס בלא ברכה (במידה והגבס מגיע עד למעלה מהקיבורת), ויכסה התפילין שלא יראה כלפי חוץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' יוני 14, 2019 3:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות שבת
תגובות: 1
צפיות: 59

Re: תשובה

להלן העתקה ממה שכתבתי על כך בעבר: אם הכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח, ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי הריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה, ואחר כך הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערה - דין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו. אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון בשי...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 04, 2019 9:54 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידוש היום במקום שצריך גם קידוש הלילה
תגובות: 3
צפיות: 110

Re: תשובה

בשו"ע אדה"ז סי' רעא סט"ז כותב שקידוש של לילה ביום שבת זהו מדין "תשלומין" ולא שזהו זמנה, ואם כן לא מסתבר שקידוש של תשלומין יפטור את חובת הקידוש של יום שבת עצמו (שזהו חיוב חדש מדרבנן כמבואר בסי' רפט ס"א), כשם שתפלת ערבית של תשלומין בבוקר שלמחרת אינה פוטרת את תפלת שחרית עצ...
על ידי הרב אלאשוילי
א' יוני 02, 2019 4:42 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דין חמץ בבית ההורים
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: תשובה

1) אתה בן-בית בבית הוריך וממילא אביך יכול למכור גם החמץ שבחדרך.
2) כבן בית אתה צריך לעזור בבדיקת החמץ.
3) יש כמה סיבות לכך, ואיני רוצה להכנס לכל זה כאן. אבל הסיבה העיקרית היא שאדם צריך לייחד מקום לחמץ שהוא מתכוון למכור, כי הוא מוכר את החמץ דרך השכרת המקום שבו החמץ נמצא.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 31, 2019 9:06 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דין חמץ בבית ההורים
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: תשובה

יש פוסקים (גם בחב"ד) שמסתמכים על מה שכתוב במכירת חמץ "ובכל מקום שהוא", שזה כולל גם חמץ שנשכח במקומות אחרים שלא נסמנו במכירה, וכמו הסיפור שלך, אז אם התוספי תזונה הם יקרים תוכל לסמוך על אותם הפוסקים, למרות שאני אישית לא שלם עם פסיקה זו.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 27, 2019 1:57 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות מזוזה
תגובות: 1
צפיות: 91

Re: תשובה

אם אין אפשרות לקבוע בתוך הפתח, אזי ניתן לקבוע על צד הפתח מבחוץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 27, 2019 1:56 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידוש היום במקום שצריך גם קידוש הלילה
תגובות: 3
צפיות: 110

Re: תשובה

אדם יכול לקדש קידוש של לילה ביום למי שלא קידש בלילה (ואינו יכול או אינו רוצה לקדש בעצמו) מדין ערבות.

במקרה שלא קידשו בלילה, אזי בסעודה הראשונה (בבוקר) מקדשים קידוש הלילה, ובסעודה השניה (מאוחר יותר) קידוש של היום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 22, 2019 3:37 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תספורת ראשונה לג בעומר
תגובות: 1
צפיות: 88

Re: תשובה

השמועה בשם הרבי לא ידועה לי. ובאשר למעשה, יש מקום להקל לספר בליל לג בעומר (אם קשה להמתין עד הבוקר מפני סיבות שונות), וזה על פי שיחת הרבי שנתן מקום להקל לעשות חתונות בליל לג בעומר, מפני שבערב לג בעומר לא אומרים תחנון בתפלת מנחה, מה שמוכיח שהאבלות מסתיימת כבר בליל לג בעומר. ואם כן לכאורה ניתן להקל באו...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 20, 2019 11:52 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 196

Re: תשובה

אם הקופה נועדה לישיבה, וההנהלה נותנת מהכסף לבחור עבור הנסיעה, אזי אין בעיה.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 17, 2019 3:09 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 196

Re: תשובה

לא. כי אתה לא עובד בגיוס כספים, אלא מזכה יהודי במצות צדקה על ידי שהוא שם כסף בקופת הצדקה.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 15, 2019 11:00 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 196

Re: תשובה

בפשטות הכסף הניתן לצדקה במבצעים צריך להשתמש בו בעניני מבצע תפילין, כי לשם כך הוא נועד, ולא לערב עם זה ענינים אחרים.

מה שהתירו לגבי נסיעה לרבי זה להשתמש בכספי מעשר שלך לצורך זה (וגם זה בתנאי שאתה נוסע גם לאהל הק'), אך לא בכספי צדקה של אחרים.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 15, 2019 10:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מוזיקה בספירת העומר
תגובות: 7
צפיות: 2087

Re:תשובה

כוונתי למובא במג"א סי' תקנח סק"א שאין לשמוע כלי שיר עד יום עשירי באב אחר חצות היום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 08, 2019 1:22 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האם ניתן להקל בקשר הדיוט של קיימא
תגובות: 1
צפיות: 132

Re: תשובה

שאלתך טובה! כי באמת יש לומר בדעת אדה"ז בשני אופנים: א) ויש להחמיר כסברא הראשונה" רק בענין קשר אומן שאינו עשוי לקיום, אבל לא לענין קשר הדיוט העשוי לקיום (שבזה אנו חוששים לדעה הב'), ולכן אין להתירו לצורך מצוה המובא לקמן בסעיף ד'. ב) מלשונו "ויש להחמיר כסברא הראשונה", משמע לכאורה של...
על ידי הרב אלאשוילי
ש' מאי 04, 2019 10:13 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שמיעת מוזיקה בספירת העומר בעבודה .
תגובות: 1
צפיות: 118

Re: תשובה

מותר, היות והמוזיקה והריקוד אינם לשם שמחה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' מאי 02, 2019 3:08 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: כתיבה בשבת, והכנה משבת לחול
תגובות: 1
צפיות: 137

Re: תשובה

אסור לסמן בכתיבה של קו ואף לא בסריטה בציפורן, ויש בזה איסור משום כותב עכ"פ מדרבנן, בנוסף לכך יש בזה משום מכין משבת לחול. ואפילו לענין עצם הלימוד בפסיכולוגיה או בכל חכמה אחרת נחלקו הפוסקים אם מותר בשבת, אם כי למעשה המנהג להקל ללמוד בספרי חכמה (ומן הסתם ספרי פסיכולוגיה בכללם). אבל ראוי לאדם להקדי...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 25, 2019 12:09 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האים לבנות מותר לרכוב על סוסים?
תגובות: 1
צפיות: 146

Re: תשובה

אם רוכבות על הסוס במקום צנוע (לשום טיול) ולא בפני רבים מותר, אבל יש להמנע לרכב ברחוב בפני רבים, והוא הדין לרכב על אופניים, כיון שצריכות לפסוק הרגליים בעת הרכיבה, ואין זה דרך צניעות לנשים. ומכאן שגם כשיושבות על ספסל ברחוב יש להן לשבת בצנעה (ולפעמים מתוך חוסר מודעות לא תמיד שמות לב לפרט זה).
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אפריל 24, 2019 11:54 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שבת, הוצאה
תגובות: 1
צפיות: 156

Re: תשובה

המנהג המקובל הוא לכרוך המטפחת סביב הצואר כמין צעיף. ויש בזה עוד כמה אופנים שנחלקו בזה הפוסקים, ואין כאן מקום להאריך.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אפריל 17, 2019 11:59 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה בלחם משנה
תגובות: 3
צפיות: 294

Re: תשובה

שאלה טובה: מן הדין צריך הבוצע לחלק לכל היוצאים ממנו י"ח כזית מן המצה האמצעית (ראה שוע"ר סי' תנח ס"י), ובמצות של ימיהם שהיו רכים ועבים, אכן היה שייך לעשות כן, אבל במצות של ימינו יש במצה אחת לכל היותר ארבע כזיתות, ובחצי מצה (הקטנה) פחות מכשני זיתים, וראיתי עצות שונות בזה, אבל כל העצות ש...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 11, 2019 9:43 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה בלחם משנה
תגובות: 3
צפיות: 294

Re: תשובה

לא די בשמיעת הברכה צריך גם לאכול מאותו לחם משנה, והרי אינך אוכל ממצות מכונה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 08, 2019 1:37 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שבת
תגובות: 1
צפיות: 201

Re: תשובה

אם ההניילון מיוחד לכובע, דהיינו שהוא עשוי באופן כזה שהוא כמידת הכובע והוא נצמד אליו, מותר. דין זה ניתן ללמוד במכל שכן מהמקרה המובא בסי' שא סוסי"א.

עבור לחיפוש מתקדם

cron