החיפוש הניב 1436 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 23, 2019 1:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חמסן - מדרבנן?
תגובות: 1
צפיות: 11

Re: תשובה

לא הבנתי איך הנך מגדיר מהו חמסן? ברמב"ם מובא כמה פעמים שחמסן זה כמו גזלן, ראה לדוגמא הל' גזלה פ"ה הי"ד. וכן דעת אדה"ז בהל' גזלה סכ"ג.
ומה שכתב הרמב"ם בהל' מכירה פ"י ה"ה, הרי פירש דבריו בהל' גזלה פ"ט ה"ט.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 23, 2019 1:35 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דיבק שברי שופרות
תגובות: 1
צפיות: 10

Re: תשובה

למרות שיש לדייק בלשונו הזהב של אדה"ז, איני רואה כאן שינויים משמעותיים, מלבד ניסוח בהיר יותר של אדה"ז, וכאלה תמצא הרבה בשוע"ר.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יולי 15, 2019 12:26 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קו"א להל' שבת
תגובות: 1
צפיות: 14

Re: תשובה

יותר מדוייק: שז-שדמ. לא ידוע אם כתב ולא הגיע לידינו או שלא כתב כלל. יש עוד הלכות בשוע"ר שאין עליהם קו"א וגם שם לא ידוע הסיבה.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 02, 2019 12:44 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכה אחרונה על עוגה
תגובות: 1
צפיות: 39

Re: תשובה

א) כנגד השוקולד והאגוזים וכו'. ב) לפי נפח. ג) אם נאפו יחד משערים הכל יחד. אבל במקרה כזה כדאי לאכול כזית דגן ממקום אחד, ואז בודאי יתחייב בברכה אחרונה. ד) הרי מפורש בסדר ברה"נ פ"ג ה"ב שדי אם יש כזית בכדי אכילת פרס בתערובת.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 18, 2019 11:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תפילין של יד עם גבס
תגובות: 1
צפיות: 54

Re: תשובה

לגבי תפילין של יד לא כתוב חילוק בין תחבושת דקה לעבה, לכן יניח התפילין של יד על הגבס בלא ברכה (במידה והגבס מגיע עד למעלה מהקיבורת), ויכסה התפילין שלא יראה כלפי חוץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' יוני 14, 2019 3:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות שבת
תגובות: 1
צפיות: 98

Re: תשובה

להלן העתקה ממה שכתבתי על כך בעבר: אם הכניס כלי ריקן לתוך כלי ראשון רותח, ואחר שנשאבו המים לתוך הכלי ריקן השהה מעט את הכלי הריקן בתוך הכלי ראשון עד שהמים שנשאבו לתוכו העלו רתיחה, ואחר כך הוציאו מתוך הכלי ראשון ועירה ממנו על הקערה - דין עירוי זה כעירוי כלי ראשון עצמו. אבל אם לא שהה בתוך הכלי ראשון בשי...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 04, 2019 9:54 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידוש היום במקום שצריך גם קידוש הלילה
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: תשובה

בשו"ע אדה"ז סי' רעא סט"ז כותב שקידוש של לילה ביום שבת זהו מדין "תשלומין" ולא שזהו זמנה, ואם כן לא מסתבר שקידוש של תשלומין יפטור את חובת הקידוש של יום שבת עצמו (שזהו חיוב חדש מדרבנן כמבואר בסי' רפט ס"א), כשם שתפלת ערבית של תשלומין בבוקר שלמחרת אינה פוטרת את תפלת שחרית עצ...
על ידי הרב אלאשוילי
א' יוני 02, 2019 4:42 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דין חמץ בבית ההורים
תגובות: 3
צפיות: 173

Re: תשובה

1) אתה בן-בית בבית הוריך וממילא אביך יכול למכור גם החמץ שבחדרך.
2) כבן בית אתה צריך לעזור בבדיקת החמץ.
3) יש כמה סיבות לכך, ואיני רוצה להכנס לכל זה כאן. אבל הסיבה העיקרית היא שאדם צריך לייחד מקום לחמץ שהוא מתכוון למכור, כי הוא מוכר את החמץ דרך השכרת המקום שבו החמץ נמצא.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 31, 2019 9:06 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דין חמץ בבית ההורים
תגובות: 3
צפיות: 173

Re: תשובה

יש פוסקים (גם בחב"ד) שמסתמכים על מה שכתוב במכירת חמץ "ובכל מקום שהוא", שזה כולל גם חמץ שנשכח במקומות אחרים שלא נסמנו במכירה, וכמו הסיפור שלך, אז אם התוספי תזונה הם יקרים תוכל לסמוך על אותם הפוסקים, למרות שאני אישית לא שלם עם פסיקה זו.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 27, 2019 1:57 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות מזוזה
תגובות: 1
צפיות: 120

Re: תשובה

אם אין אפשרות לקבוע בתוך הפתח, אזי ניתן לקבוע על צד הפתח מבחוץ.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 27, 2019 1:56 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קידוש היום במקום שצריך גם קידוש הלילה
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: תשובה

אדם יכול לקדש קידוש של לילה ביום למי שלא קידש בלילה (ואינו יכול או אינו רוצה לקדש בעצמו) מדין ערבות.

במקרה שלא קידשו בלילה, אזי בסעודה הראשונה (בבוקר) מקדשים קידוש הלילה, ובסעודה השניה (מאוחר יותר) קידוש של היום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 22, 2019 3:37 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תספורת ראשונה לג בעומר
תגובות: 1
צפיות: 121

Re: תשובה

השמועה בשם הרבי לא ידועה לי. ובאשר למעשה, יש מקום להקל לספר בליל לג בעומר (אם קשה להמתין עד הבוקר מפני סיבות שונות), וזה על פי שיחת הרבי שנתן מקום להקל לעשות חתונות בליל לג בעומר, מפני שבערב לג בעומר לא אומרים תחנון בתפלת מנחה, מה שמוכיח שהאבלות מסתיימת כבר בליל לג בעומר. ואם כן לכאורה ניתן להקל באו...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 20, 2019 11:52 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: תשובה

אם הקופה נועדה לישיבה, וההנהלה נותנת מהכסף לבחור עבור הנסיעה, אזי אין בעיה.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 17, 2019 3:09 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: תשובה

לא. כי אתה לא עובד בגיוס כספים, אלא מזכה יהודי במצות צדקה על ידי שהוא שם כסף בקופת הצדקה.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 15, 2019 11:00 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: תשובה

בפשטות הכסף הניתן לצדקה במבצעים צריך להשתמש בו בעניני מבצע תפילין, כי לשם כך הוא נועד, ולא לערב עם זה ענינים אחרים.

מה שהתירו לגבי נסיעה לרבי זה להשתמש בכספי מעשר שלך לצורך זה (וגם זה בתנאי שאתה נוסע גם לאהל הק'), אך לא בכספי צדקה של אחרים.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 15, 2019 10:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מוזיקה בספירת העומר
תגובות: 7
צפיות: 2187

Re:תשובה

כוונתי למובא במג"א סי' תקנח סק"א שאין לשמוע כלי שיר עד יום עשירי באב אחר חצות היום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 08, 2019 1:22 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האם ניתן להקל בקשר הדיוט של קיימא
תגובות: 1
צפיות: 166

Re: תשובה

שאלתך טובה! כי באמת יש לומר בדעת אדה"ז בשני אופנים: א) ויש להחמיר כסברא הראשונה" רק בענין קשר אומן שאינו עשוי לקיום, אבל לא לענין קשר הדיוט העשוי לקיום (שבזה אנו חוששים לדעה הב'), ולכן אין להתירו לצורך מצוה המובא לקמן בסעיף ד'. ב) מלשונו "ויש להחמיר כסברא הראשונה", משמע לכאורה של...
על ידי הרב אלאשוילי
ש' מאי 04, 2019 10:13 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שמיעת מוזיקה בספירת העומר בעבודה .
תגובות: 1
צפיות: 149

Re: תשובה

מותר, היות והמוזיקה והריקוד אינם לשם שמחה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' מאי 02, 2019 3:08 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: כתיבה בשבת, והכנה משבת לחול
תגובות: 1
צפיות: 167

Re: תשובה

אסור לסמן בכתיבה של קו ואף לא בסריטה בציפורן, ויש בזה איסור משום כותב עכ"פ מדרבנן, בנוסף לכך יש בזה משום מכין משבת לחול. ואפילו לענין עצם הלימוד בפסיכולוגיה או בכל חכמה אחרת נחלקו הפוסקים אם מותר בשבת, אם כי למעשה המנהג להקל ללמוד בספרי חכמה (ומן הסתם ספרי פסיכולוגיה בכללם). אבל ראוי לאדם להקדי...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 25, 2019 12:09 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האים לבנות מותר לרכוב על סוסים?
תגובות: 1
צפיות: 177

Re: תשובה

אם רוכבות על הסוס במקום צנוע (לשום טיול) ולא בפני רבים מותר, אבל יש להמנע לרכב ברחוב בפני רבים, והוא הדין לרכב על אופניים, כיון שצריכות לפסוק הרגליים בעת הרכיבה, ואין זה דרך צניעות לנשים. ומכאן שגם כשיושבות על ספסל ברחוב יש להן לשבת בצנעה (ולפעמים מתוך חוסר מודעות לא תמיד שמות לב לפרט זה).

עבור לחיפוש מתקדם