החיפוש הניב 1351 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ב' אוגוסט 13, 2018 10:06 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ציצית בלילה
תגובות: 3
צפיות: 13

Re: תשובה

א. המנהג ללבוש צמר כמו ביום.
ב. יש מקפידים שהטלית קטן לא יהיה מיוחד ללילה, ולכן מחליפים את הטלית קטן כל יממה. אך לפי עניות דעתי ניתן לייחד טלית קטן ללילה (ואפשר להחליף כל בוקר לטלית קטן אחר), כי לפי האריז"ל יש מצות בלבישת טלית קטן בלילה, כמובא בסידור אדה"ז.
על ידי הרב אלאשוילי
א' אוגוסט 12, 2018 6:32 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ציצית בלילה
תגובות: 3
צפיות: 13

Re: תשובה

הסבר שאלתך בבקשה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אוגוסט 06, 2018 5:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: משחק 'מונפול' בשבת
תגובות: 1
צפיות: 28

Re: תשובה

מן הדין אין בזה איסור. אבל יש שכתבו שראוי להמנע מזה בגלל שיש שם דמוי שטרות של כסף, והזכרת הכסף בשבת וזכייתם כדרך הסוחרים אפילו שזהו ריוח והפסד מדומה יש בו משום זילות השבת. ויש שכתבו שאם אומרים אגוזים או פרי אחר במקום שקלים אזי אין בזה זילותא.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יולי 30, 2018 6:03 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: כהן בעל מום
תגובות: 1
צפיות: 37

Re: תשובה

זו גמרא מפורשת בסנהדרין נא, ב עיין שם.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 17, 2018 1:01 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: גדר איסורי דרבנן
תגובות: 1
צפיות: 64

Re: תגובה

לגבי ביטול הרי אדה"ז מביא שני טעמים למה חכמים לא הסתפקו בביטול לבד, ומה זה שונה משאר גזירות חכמים?
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יולי 16, 2018 3:38 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: יין בברית מילה - תשעת הימים
תגובות: 1
צפיות: 46

Re: תשובה

ראשית מזל טוב! השאלה היא על יין ועל בשר, ולפי פסק אדה"ז (בסי' רמט ובסי' קצו), הרי שלכל קרובי המשפחה (הפסולים לעדות) מותר להם לאכול בשר ולשתות יין (וכל שכן הסנדק ואבי הבן והמוהל שיו"ט שלהם הוא), וכן לעוד עשרה אנשים נוספים מחוץ למעגל המשפחה הקרובה, השאלה היא רק איך ניתן להגביל למעשה בפועל של...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יולי 09, 2018 10:27 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 3
צפיות: 101

Re: תשובה

הרי המג"א כותב שאינו מבין מה כותב הרמ"א, כי בעצם דין האפר כמו כל שאר הרפואות שאסורים משום שבות, ומותרים ע"י שינוי או באמירה לנכרי. ואם כן אין ענין לפרט את כל הרפואות אם אין בהם חידוש.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' יוני 28, 2018 4:10 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: פסקי הסידור - הלכות ציציצ
תגובות: 3
צפיות: 87

Re: תשובה

כנראה ככה הישמעאלים התעטפו.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' יוני 28, 2018 4:36 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: פסקי הסידור - הלכות ציציצ
תגובות: 3
צפיות: 87

Re: תשובה

כי עטיפת הישמעאלים "ממש" כמו שביאר לפני כן, היא להגביה את שתי הכנפות של צד ימין (התחתון והעליון) ולהשליכו על כתף השמאלית לאחריו, ואילו כאן הוא משליך רק את הכנף הקדמי לאחוריו.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' יוני 22, 2018 1:31 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: יו"ט
תגובות: 5
צפיות: 129

Re: תשובה

אפשר לאחסנו למשך השבת או היו"ט אבל אח"כ לרוקן ולזרוק.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' יוני 21, 2018 3:57 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: יו"ט
תגובות: 5
צפיות: 129

Re: תשובה

לא, כי זהו דבר שאינו מוכרח לצורך יו"ט, שכן העיקר מה שנצרך היא הפתיחה, ואילו השימוש בכלי אין זה דבר המוכרח לו ביו"ט, ומה שהתירו מכשירים ביו"ט זה רק כשהוא מוכרח לכך.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' יוני 20, 2018 3:06 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: יו"ט
תגובות: 5
צפיות: 129

Re: תשובה

ע"פ שו"ע הרב גם בשבת אין איסור לפתוח קופסאות שימורים וכיוצא בזה אם זורקים הקופסא לאחר השימוש.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 19, 2018 2:42 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: או"ח סימן ס"ח סעיף ב
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: תשובה

לפעמים גם מביא ראיות, ואין בזה כללים ברורים (ראה לדוגמא את כל האריכות שלו בסי' תר ס"ד), אבל כאן זה נוגע לדעת מי היה רבי אלעזר הקליר, כי כאמור יש מחלוקת מתי הוא חי (וכיום ההיסטוריונים מחשבים אותו לאחר זמן החורבן. ואכ"מ), ואם אומרים שהיה תנא (ומוכיחים זאת), הרי שזה מחזק את הדין שניתן להוסיף ...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יוני 18, 2018 3:38 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: או"ח סימן ס"ח סעיף ב
תגובות: 1
צפיות: 69

Re: תגובה

כבר עניתי לך בפורום השני.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יוני 18, 2018 3:37 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: או"ח סימן ס"ח סעיף ב
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: תשובה

אני מבין שאין לך את הספר שלי "שו"ע אדה"ז המבואר" ח"א, ובו גם ביאור על סי' סח. ובהזדמנות זה אמליץ לך ולשאר הקוראים כאן לקנות. ולענין שאלתך, אדה"ז רוצה להוכיח כאן שמותר להוסיף בג' ראשונות, שכן ר"א הקליר היה תנא והוא תיקן פיוטים בג' ראשונות. וכדי להוכיח שהוא היה תנא (...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 05, 2018 7:02 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: delivery
תגובות: 4
צפיות: 121

Re תשובה

כנראה שמי שיצא במבצע כזה יוצא בהנחה שיהיו כאלה שיפתחו הרבה תיבות דואר חדש, וזה עצמו נלקח בחשבון, וכנראה שהוא מוחל על כך (ואולי זה עצמו חלק מהמבצע, ובעצם המוכר גם גונב דעת הקונים, כי העיקר שיקנו את המוצר), והרי הקונה לא גונב את המוצר רק משתתף בזכאות להנחה, אבל מבחינת הקונה יש כאן לכל לראש גניבת דעת.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 05, 2018 4:40 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קפואים מתוקים "שלוקים" בשבת
תגובות: 1
צפיות: 92

Re: תשובה

מותר למצוץ שלגוני קרח בפה, ואין בזה איסור מוליד, כיון שעושה זאת בפיו. ומה ששלגוני קרח נמסים בידיו תוך כדי שתיה, אין בזה איסור, כיון שדרך אכילתו היא לאכול אותו כשהוא עדיין קרח דרך מציצה, ומה שנמס הוא רק מקצת השלגון ואינו מתכוין לכך, ולכן מותר. ולכתחילה יש לאכול את השלגון מיד ולא להמתין שימס מחום ידיו...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 05, 2018 4:28 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: delivery
תגובות: 4
צפיות: 121

Re תשובה

יש בכך גניבת דעת והיא אסורה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' מאי 31, 2018 4:55 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 3
צפיות: 101

Re: תשובה

שאלה טובה. אגב, השאלה היא בעיקר על המחבר, שהרי מקור הלכה זו בטור והמחבר השמיטה, ומה שנתרץ על המחבר יתורץ גם על אדה"ז.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 29, 2018 9:55 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כזית בכדי אכילת פרס
תגובות: 7
צפיות: 246

Re: תשובה

ראה לדוגמא סי' תנט ס"י לגבי שיעור מיל, שיש להחמיר כמו הדעה הראשונה (במקום שחישוב י"ח דקות זה חומרא), אף שבפועל אנו מחשבים י"ב שעות מהנץ עד השקיעה. ויש להאריך בזה. ואכ"מ. ועד"ז בסי' תעה ס"ה לענין אכילת שתי כזיתות מצה, אף שממ"נ היה די בכזית אחת ומשהו. וראה גם בסי' רע...

עבור לחיפוש מתקדם

cron