החיפוש הניב 1338 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ב' יוני 18, 2018 3:38 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: או"ח סימן ס"ח סעיף ב
תגובות: 1
צפיות: 6

Re: תגובה

כבר עניתי לך בפורום השני.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יוני 18, 2018 3:37 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: או"ח סימן ס"ח סעיף ב
תגובות: 2
צפיות: 9

Re: תשובה

אני מבין שאין לך את הספר שלי "שו"ע אדה"ז המבואר" ח"א, ובו גם ביאור על סי' סח. ובהזדמנות זה אמליץ לך ולשאר הקוראים כאן לקנות. ולענין שאלתך, אדה"ז רוצה להוכיח כאן שמותר להוסיף בג' ראשונות, שכן ר"א הקליר היה תנא והוא תיקן פיוטים בג' ראשונות. וכדי להוכיח שהוא היה תנא (...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 05, 2018 7:02 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: delivery
תגובות: 4
צפיות: 35

Re תשובה

כנראה שמי שיצא במבצע כזה יוצא בהנחה שיהיו כאלה שיפתחו הרבה תיבות דואר חדש, וזה עצמו נלקח בחשבון, וכנראה שהוא מוחל על כך (ואולי זה עצמו חלק מהמבצע, ובעצם המוכר גם גונב דעת הקונים, כי העיקר שיקנו את המוצר), והרי הקונה לא גונב את המוצר רק משתתף בזכאות להנחה, אבל מבחינת הקונה יש כאן לכל לראש גניבת דעת.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 05, 2018 4:40 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קפואים מתוקים "שלוקים" בשבת
תגובות: 1
צפיות: 29

Re: תשובה

מותר למצוץ שלגוני קרח בפה, ואין בזה איסור מוליד, כיון שעושה זאת בפיו. ומה ששלגוני קרח נמסים בידיו תוך כדי שתיה, אין בזה איסור, כיון שדרך אכילתו היא לאכול אותו כשהוא עדיין קרח דרך מציצה, ומה שנמס הוא רק מקצת השלגון ואינו מתכוין לכך, ולכן מותר. ולכתחילה יש לאכול את השלגון מיד ולא להמתין שימס מחום ידיו...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יוני 05, 2018 4:28 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: delivery
תגובות: 4
צפיות: 35

Re תשובה

יש בכך גניבת דעת והיא אסורה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' מאי 31, 2018 4:55 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: השמטת דין גמי
תגובות: 1
צפיות: 25

Re: תשובה

שאלה טובה. אגב, השאלה היא בעיקר על המחבר, שהרי מקור הלכה זו בטור והמחבר השמיטה, ומה שנתרץ על המחבר יתורץ גם על אדה"ז.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 29, 2018 9:55 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כזית בכדי אכילת פרס
תגובות: 7
צפיות: 163

Re: תשובה

ראה לדוגמא סי' תנט ס"י לגבי שיעור מיל, שיש להחמיר כמו הדעה הראשונה (במקום שחישוב י"ח דקות זה חומרא), אף שבפועל אנו מחשבים י"ב שעות מהנץ עד השקיעה. ויש להאריך בזה. ואכ"מ. ועד"ז בסי' תעה ס"ה לענין אכילת שתי כזיתות מצה, אף שממ"נ היה די בכזית אחת ומשהו. וראה גם בסי' רע...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 29, 2018 4:18 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כזית בכדי אכילת פרס
תגובות: 7
צפיות: 163

Re: תשובה

איני מבין, פעם ראשונה שהנך נתקל בחומרא התופסת בשתי קצוות מנוגדות?
אנו מחמירים לענין פרס שמא ההלכה שפרס הוא שלוש ביצים, ואנו מחמירים לענין כזית שמא כזית הוא חצי ביצה (אף שלדעה זו פרס הוא ארבע ביצים). וחבל שתשאל שוב ושוב, כי לא תקבל תשובה אחרת.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 28, 2018 9:42 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כזית בכדי אכילת פרס
תגובות: 7
צפיות: 163

Re: כזית בכדי אכילת פרס

זו לא שיטה שלישית, אלא להלכה אנו מחמירים לשני הצדדים.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מאי 28, 2018 1:34 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כזית בכדי אכילת פרס
תגובות: 7
צפיות: 163

Re: כזית בכדי אכילת פרס

ההסבר הוא פשוט: בסדר ברה"נ פ"ח פוסק אדה"ז בפשיטות שפרס הוא שלוש ביצים, ובסי' תפו פוסק אדה"ז שבכל מקום של חשש ברכה לבטלה משערים כזית בכחצי ביצה, ואם כן שיעור כזית בכדי אכילת פרס לענין ברכה אחרונה או ברכת המזון הוא שישית מאכילת פרס.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 09, 2018 1:29 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: הנחת דבר יבש שאחרי הבישול יהיה רטוב
תגובות: 3
צפיות: 109

Re: תשובה

אין הזמ"ג לענות על שאלותיך הרבות כאן, אני מציע לשאול טלפונית במס' 089206763
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 09, 2018 9:01 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מכירת חמץ
תגובות: 1
צפיות: 89

Re: תשובה

יש הבדל בין מכירת חמץ כדי לא לעבור על איסור בל יראה בפסח, שבזה יש להחמיר כדעת אדמור הזקן בסדר מכירת חמץ, לבין דין חמץ שעבר עליו הפסח שזהו קנס שקנסו חכמים את בעל החמץ על שלא ביער את חמצו, שכן כאן בעל החמץ עשה מכירת חמץ כפי שהרבנות דורשת, ואין סיבה לקנוס אותו על שנהג על פי המקובל, וממילא אין עליו איסו...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 08, 2018 1:11 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שחרית אחרי חצות
תגובות: 3
צפיות: 140

Re: תשובה

א. איני יודע. ב. מהודו.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 08, 2018 6:02 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: הנחת דבר יבש שאחרי הבישול יהיה רטוב
תגובות: 3
צפיות: 109

Re: תשובה

אין בזה שום הגיון, שהרי טעם האיסור הוא על פי הלבוש, שכיון שתחילה הוא נעשה נוזלי ורק אחר כך הוא מתחמם ליד סולדת בו יש לו דין לח שהתחמם, ואף כל דבר יבש שתחילה נעשה נוזל ואחר מתחמם אסור, ואין הבדל אם כולו נוזל או רק מקצתו. ובנוסף לכך יש בו איסור משום מוליד אף אם לא הגיע ליד סולדת בו כמובא בסי' שכ בסופו.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מאי 08, 2018 5:56 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: להוריד מים אחרונים מהשלחן
תגובות: 1
צפיות: 74

Re: תשובה

המנהג המקובל להוריד מים אחרונים מהשולחן, וכן נהגו אצל רבנו זי"ע. וכנראה המקור הוא ע"פ קבלה כמובא בכף החיים סי' קפא, שגם במים שבכלי יש רוח רעה.
על ידי הרב אלאשוילי
א' מאי 06, 2018 6:55 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ספרי תורה שונים
תגובות: 1
צפיות: 67

Re: תשובה

מדוע שיהיה אסור? והרי אפילו ס"ת פסול או יריעות פסולים מניחים בארון הקודש, כמובא במשנ"ב סי' קנד סקל"א.
וראה פרטים נוספים בדין הנחת דברים בארון הקודש בשו"ע שם ס"ח ובמפרשים שם, ובפסקי תשובות שם סקכ"ב.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 4:32 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שחרית אחרי חצות
תגובות: 3
צפיות: 140

Re: תשובה

על פי נגלה לא. אבל יש מכתב מהרבי למאן דהוא (לגבי שבת) שאם התפלל עד ברוך שאמר לפני חצות יכול להמשיך אחרי חצות. ולכאורה הטעם בזה הוא על פי קבלה, שהתפלה בנויה על פי סולמות, וכיון שהתחיל לעלות בסולם העשיה לפני חצות יכול להמשיך לעלות הלאה גם לאחר חצות.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 4:30 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: אפיה אחר צליה
תגובות: 5
צפיות: 168

Re: תשובה

יתכן. ועצ"ע.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 4:28 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תערובת של חתיכות גדולות
תגובות: 1
צפיות: 69

Re: תשובה

א) כאופן הא'.
ב) 1) אין נפק"מ. 2) כל שכן שאסור.
ג) נכון.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 04, 2018 9:48 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: חיוב חטאת לעושה במזיד
תגובות: 1
צפיות: 70

Re: תשובה

התירוץ היה טוב אם זה היה המקום היחיד שמופיע בשוע"ר חשש חיוב חטאת, אבל כשעושים חיפוש בהל' שבת שלו רואים שאדה"ז מעדיף לכתוב חיוב חטאת מאשר סקילה או כרת, ובפשטות כוונתו לומר שזהו איסור של תורה, והרי חיוב חטאת הוא גם כשעושה את הדבר במתכוין רק שאינו יודע שדבר זה אסור. ולגופו של תירוצו - צ"...

עבור לחיפוש מתקדם