החיפוש הניב 1452 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 14, 2019 6:15 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה
תגובות: 8
צפיות: 1210

Re: תגובה

אני עדיין מחכה להבין מה השאלה בדיוק כדי שאוכל לענות עליה?
מתחילת האשכול אני לא רואה שאלות אלא מניחים הנחות וקובעים עובדות, ועל כך אין לי מה לענות.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 14, 2019 6:09 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טלטול מוקצה ברגלו
תגובות: 1
צפיות: 8

Re: תשובה

אני מבין שאין לך החוברת לימוד שהוצאתי לקראת המבחן.
בכל אופן התשובה היא שטלטול על ידי גופו אסור שלא לצורך כלל, אלא לצורך גופו או מקומו או לצורך עצמו.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 07, 2019 4:52 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תמיהה על ביאור בדברי אדמו"ר הזקן
תגובות: 1
צפיות: 22

Re: תשובה

ראשית, שאלתך זו שייכת למדור "שאלות ודיונים בשו"ע הרב" ולא כאן, אז בפעם הבאה נא להקפיד על כך. שנית, אענה לך כאן ולא במס' הטלפון שציינת, כדי שכולם יוכלו לראות. ולגופא של שאלה, אכן על פניו שאלתך טובה, שכן אדה"ז מדבר בעיקר על טלטול המוקצה בעודה בידו כפי שציינת. אבל אם מדייקים בדבריו ...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' נובמבר 05, 2019 3:45 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: המבחן השנתי
תגובות: 1
צפיות: 25

Re: תגובה

כן, ואפשר להרשם באתר.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' נובמבר 05, 2019 3:44 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נמלך במוקצה מחמת חסרון כיס
תגובות: 1
צפיות: 39

Re: תגובה

האם ראית את החוברת שהוצאתי על סי' שח-שיא, אם לא אז תוכל למוצאו באתר שולחן הרב.
על ידי הרב אלאשוילי
א' אוקטובר 13, 2019 3:39 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: talking
תגובות: 1
צפיות: 86

תשובה

שאלה טובה, ואכן ראיתי כמה פוסקים שמקילים בזה (כמו האגרות משה ועוד), ומי שרוצה יכול לסמוך עליו. אך לענ"ד בדעת אדה"ז ניתן להפסיק רק בין ישתבח לברכו, ולא בפסוקי דזמרא ולא בברכות ק"ש. ישנה עצה פשוטה להחזיק כמין דגל שיש עליו מספרים (לפי סידור התפלה) ולהגביה את הדגל עם המספר הנכון בכל פעם ש...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אוקטובר 07, 2019 5:54 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הנמכת אש ביום טוב
תגובות: 1
צפיות: 66

Re: תשובה

אין לי תשובה ברורה לשאלה זו בדעת אדה"ז, כי אמנם מצד אחד אדה"ז לא מעתיק בסי' תקיא את דברי המג"א שם בסק"ב שידליק אש אחרת, אך מאידך מלשון אדה"ז: "ואין לו אש אחרת לבשל בה רק של זו הבקעת", ניתן לפרש גם שאין לו יכולת להדליק אש אחרת, שהרי לא כתב שאין צריך להדליק אש אחרת, ...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אוקטובר 07, 2019 9:58 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ד׳ אמות
תגובות: 1
צפיות: 83

Re: תגובה

תודה. ואפשר גם לומר, שהרחקת ד' אמות זו רק מדרבנן, ואילו להמתין כשיעור ד' אמות הוא מצד ספק של תורה, שהרי הטעם הוא מצד ניצוצות שבאמתו, ואפשר שיש בזה איסןר של תורה כמו בשעת הטפטוף עצמו.
על ידי הרב אלאשוילי
א' ספטמבר 22, 2019 9:37 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חולה ניוון שרירים בשבת
תגובות: 1
צפיות: 131

Re: תגובה

שאלות כבדות מעין אלו יש לשאול את המומחים לדבר, כלומר מי שמבין את אופי המחלה, ומבין גם באופן הפעלת המחשב הנדרש עבור החולה, וכמובן שמבין טוב בהלכה, ואז יוכל להכריע: א) האם המחלה מתירה לחלל עבורו שבת באופן מסוים, ב) האם החילול הוא רק איסור דרבנן, ג) האם ניתן לעשות זאת באופן של גרמא בלבד, ושבאופן זה הוא...
על ידי הרב אלאשוילי
ב' ספטמבר 16, 2019 12:23 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ליבון קל בהיתרא בלע
תגובות: 3
צפיות: 171

Re: תשובה

בטח כוונתך לסי' תצד סט"ז. אך שם מדבר על תנור מחרס, השאלה אם זה נכון גם בתנורים שלנו העשוים ממתכת.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' ספטמבר 11, 2019 4:40 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קריעת שלל בבגד בשבת
תגובות: 2
צפיות: 217

Re: תשובה

נראה שהספק הוא, האם הוא דומה ממש לדין חוטים שנשארים לאחר האריגה, שהסרתם ודאי הוי גמר מלאכה כי היא סיום מלאכת האריגה, או שבשלל הדין שונה, כיון שהתפירה של הבגד בעצם הסתיימה, והסרת התפרים הגסים, אינו חלק מסיום תפירת הבגד, אלא זהו כמו על דרך הסרת חוטי תפירה רגילים מהבגד, שאסורים לכל היותר משום קורע. אך ...
על ידי הרב אלאשוילי
ו' ספטמבר 06, 2019 2:19 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קילוף בוטנים
תגובות: 1
צפיות: 144

Re: קילוף בוטנים

לפי דעת אדה"ז אין בזה משום דש, כיון שאינו מחובר לקליפה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אוגוסט 08, 2019 2:09 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: טבילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 332

Re: תשובה

לגבי הדיוק לענין טבילת קרי למי שטבל בערב ר"ה, החידוש הוא שאף שלענין טבילת עזרא אין צריך לטבול (ראה מ"א סי' פח סק"א) הרי שבערב יוה"כ יש להחמיר ולטבול "כדי שיהיו נקיים וטהורים", כלשון אדה"ז (ראה לקו"ש ח"ז ע' 315), כלומר הטבילה מצד קרי למי שטבל בערב ר"ה...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אוגוסט 08, 2019 1:53 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: זמן וידוי בערב יום כיפור
תגובות: 1
צפיות: 231

Re: תשובה

בנוגע לציון אל הרא"ש זהו בגלל שהוא מעתיק את הברייתא כלשונה, ודלא כרש"י שכותב "משקבל עליו יום הכפורים" (משמע אפילו לפני ערבית), ומשמעות הפשוטה של הברייתא שהוידוי העיקרי זה בתפלת ערבית, ודלא כמו שכתב הרמב"ן שהוידוי העיקרי הוא "משקידש היום", ואח"כ יש וידוי נוסף ב...
על ידי הרב אלאשוילי
א' אוגוסט 04, 2019 6:46 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: לנגן בפה בימי בין המצרים
תגובות: 1
צפיות: 239

Re: תשובה

לפי מה שכתבו הפוסקים אם זה סעודת מצוה מותר לנגן בפה, אבל בסעודת הרשות או סתם כך אין לנגן בפה ניגוני שמחה, אלא ניגונים המעוררים את הלב בלבד.
על ידי הרב אלאשוילי
א' אוגוסט 04, 2019 6:38 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: על אלו חלקים נכתב שלחן ערוך הרב ?
תגובות: 2
צפיות: 267

Re: תשובה

נראה שכתב ליקוט על הלכות אישות באבן העזר (אך לא הגיע לידינו), כך נראה ממה שציין בהל' הלואה סוסכ"ג.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 23, 2019 1:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חמסן - מדרבנן?
תגובות: 1
צפיות: 235

Re: תשובה

לא הבנתי איך הנך מגדיר מהו חמסן? ברמב"ם מובא כמה פעמים שחמסן זה כמו גזלן, ראה לדוגמא הל' גזלה פ"ה הי"ד. וכן דעת אדה"ז בהל' גזלה סכ"ג.
ומה שכתב הרמב"ם בהל' מכירה פ"י ה"ה, הרי פירש דבריו בהל' גזלה פ"ט ה"ט.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 23, 2019 1:35 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דיבק שברי שופרות
תגובות: 1
צפיות: 214

Re: תשובה

למרות שיש לדייק בלשונו הזהב של אדה"ז, איני רואה כאן שינויים משמעותיים, מלבד ניסוח בהיר יותר של אדה"ז, וכאלה תמצא הרבה בשוע"ר.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' יולי 15, 2019 12:26 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: קו"א להל' שבת
תגובות: 1
צפיות: 215

Re: תשובה

יותר מדוייק: שז-שדמ. לא ידוע אם כתב ולא הגיע לידינו או שלא כתב כלל. יש עוד הלכות בשוע"ר שאין עליהם קו"א וגם שם לא ידוע הסיבה.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' יולי 02, 2019 12:44 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכה אחרונה על עוגה
תגובות: 1
צפיות: 279

Re: תשובה

א) כנגד השוקולד והאגוזים וכו'. ב) לפי נפח. ג) אם נאפו יחד משערים הכל יחד. אבל במקרה כזה כדאי לאכול כזית דגן ממקום אחד, ואז בודאי יתחייב בברכה אחרונה. ד) הרי מפורש בסדר ברה"נ פ"ג ה"ב שדי אם יש כזית בכדי אכילת פרס בתערובת.

עבור לחיפוש מתקדם

cron