החיפוש הניב 1423 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ו' מאי 17, 2019 3:09 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 3
צפיות: 24

Re: תשובה

לא. כי אתה לא עובד בגיוס כספים, אלא מזכה יהודי במצות צדקה על ידי שהוא שם כסף בקופת הצדקה.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 15, 2019 11:00 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: צדקה
תגובות: 3
צפיות: 24

Re: תשובה

בפשטות הכסף הניתן לצדקה במבצעים צריך להשתמש בו בעניני מבצע תפילין, כי לשם כך הוא נועד, ולא לערב עם זה ענינים אחרים.

מה שהתירו לגבי נסיעה לרבי זה להשתמש בכספי מעשר שלך לצורך זה (וגם זה בתנאי שאתה נוסע גם לאהל הק'), אך לא בכספי צדקה של אחרים.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 15, 2019 10:55 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מוזיקה בספירת העומר
תגובות: 7
צפיות: 1875

Re:תשובה

כוונתי למובא במג"א סי' תקנח סק"א שאין לשמוע כלי שיר עד יום עשירי באב אחר חצות היום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מאי 08, 2019 1:22 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האם ניתן להקל בקשר הדיוט של קיימא
תגובות: 1
צפיות: 33

Re: תשובה

שאלתך טובה! כי באמת יש לומר בדעת אדה"ז בשני אופנים: א) ויש להחמיר כסברא הראשונה" רק בענין קשר אומן שאינו עשוי לקיום, אבל לא לענין קשר הדיוט העשוי לקיום (שבזה אנו חוששים לדעה הב'), ולכן אין להתירו לצורך מצוה המובא לקמן בסעיף ד'. ב) מלשונו "ויש להחמיר כסברא הראשונה", משמע לכאורה של...
על ידי הרב אלאשוילי
ש' מאי 04, 2019 10:13 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שמיעת מוזיקה בספירת העומר בעבודה .
תגובות: 1
צפיות: 26

Re: תשובה

מותר, היות והמוזיקה והריקוד אינם לשם שמחה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' מאי 02, 2019 3:08 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: כתיבה בשבת, והכנה משבת לחול
תגובות: 1
צפיות: 41

Re: תשובה

אסור לסמן בכתיבה של קו ואף לא בסריטה בציפורן, ויש בזה איסור משום כותב עכ"פ מדרבנן, בנוסף לכך יש בזה משום מכין משבת לחול. ואפילו לענין עצם הלימוד בפסיכולוגיה או בכל חכמה אחרת נחלקו הפוסקים אם מותר בשבת, אם כי למעשה המנהג להקל ללמוד בספרי חכמה (ומן הסתם ספרי פסיכולוגיה בכללם). אבל ראוי לאדם להקדי...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 25, 2019 12:09 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האים לבנות מותר לרכוב על סוסים?
תגובות: 1
צפיות: 61

Re: תשובה

אם רוכבות על הסוס במקום צנוע (לשום טיול) ולא בפני רבים מותר, אבל יש להמנע לרכב ברחוב בפני רבים, והוא הדין לרכב על אופניים, כיון שצריכות לפסוק הרגליים בעת הרכיבה, ואין זה דרך צניעות לנשים. ומכאן שגם כשיושבות על ספסל ברחוב יש להן לשבת בצנעה (ולפעמים מתוך חוסר מודעות לא תמיד שמות לב לפרט זה).
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אפריל 24, 2019 11:54 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שבת, הוצאה
תגובות: 1
צפיות: 57

Re: תשובה

המנהג המקובל הוא לכרוך המטפחת סביב הצואר כמין צעיף. ויש בזה עוד כמה אופנים שנחלקו בזה הפוסקים, ואין כאן מקום להאריך.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אפריל 17, 2019 11:59 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה בלחם משנה
תגובות: 3
צפיות: 143

Re: תשובה

שאלה טובה: מן הדין צריך הבוצע לחלק לכל היוצאים ממנו י"ח כזית מן המצה האמצעית (ראה שוע"ר סי' תנח ס"י), ובמצות של ימיהם שהיו רכים ועבים, אכן היה שייך לעשות כן, אבל במצות של ימינו יש במצה אחת לכל היותר ארבע כזיתות, ובחצי מצה (הקטנה) פחות מכשני זיתים, וראיתי עצות שונות בזה, אבל כל העצות ש...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 11, 2019 9:43 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה בלחם משנה
תגובות: 3
צפיות: 143

Re: תשובה

לא די בשמיעת הברכה צריך גם לאכול מאותו לחם משנה, והרי אינך אוכל ממצות מכונה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 08, 2019 1:37 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שבת
תגובות: 1
צפיות: 105

Re: תשובה

אם ההניילון מיוחד לכובע, דהיינו שהוא עשוי באופן כזה שהוא כמידת הכובע והוא נצמד אליו, מותר. דין זה ניתן ללמוד במכל שכן מהמקרה המובא בסי' שא סוסי"א.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 08, 2019 1:28 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מקווה לנשים
תגובות: 2
צפיות: 129

Re: תשובה

אענה לך באופן עקרוני (מבלי להכנס למקרה שלך באופן ספציפי), בדרך כלל לא רצוי לדחות הטבילה, אבל אם יש סיבה המצריכה זאת והבעל והאשה מסכימים לכך, ניתן לדחות.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 15, 2019 2:09 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: טעם כיסוי היין בעת הקידוש
תגובות: 1
צפיות: 118

Re: תשובה

כוונתך כנראה שלא משאירים את בקבוק היין פתוח בעת הקידוש (ולכאורה אותו דבר גם בהבדלה), מקובל לומר שזו הוראה מהבעש"ט, אך לא שמעתי הסבר לכך.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מרץ 12, 2019 1:51 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות שבת
תגובות: 1
צפיות: 125

Re: תשובה

לא. די שיאמרו ברוך המבדיל בין קודש לחול.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 08, 2019 1:41 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הפשרה בשבת
תגובות: 1
צפיות: 110

Re: תשובה

מותר להניחו רק אם אין מצב שהבורקס יתחמם לכדי חום שהיד סולדת בו. וכן כל שאר דבר שיש בו רטיבות.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 08, 2019 1:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: להוציא י"ח לחם משנה
תגובות: 1
צפיות: 105

Re: תשובה

לא. כי לא די שאחד מברך על לחם משנה אלא גם צריך לטעום מאותו לחם משנה. וכיון שכך אין ברירה אלא שכל אחד יברך על לחם משנה, על ידי שתהיה לחמניה נוספת על השולחן עבור לחם משנה לכל אחד, והלחמניה הנוספת יכולה לעבור מאחד לשני עבור הברכה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 04, 2019 11:47 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכה בורא מיני בסמים
תגובות: 1
צפיות: 141

Re: תשובה

ראשית אומרים "בשמים". ניתן לברך על כל מיני עלים שיש להם ריח טוב (וטוב לברך על הדס), וכן על מיני פירות שיש ריח טוב, כמו אתרוג או לימון.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' פברואר 28, 2019 9:36 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מריחת שמן בשבת
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: תשובה

אין פה בעיה של ריח, אף אם היה לו ריח טוב, כי את לא מתכוונת בשביל הריח, הבעיה האם יש כאן רפואה, לכן שאלתי האם מורחים את זה רק שלא יהיו פצעים, או אפילו סתם כך. בכל מקרה אם אין לך שום פצעים וזה רק מונע שלא יהיו בעתיד, נראה שמותר.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' פברואר 28, 2019 12:52 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מריחת שמן בשבת
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: תשובה

האם זה שמן מיוחד שמורחים רק לצורך זה, או שאפשרי למרוח גם סתם כך?
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 27, 2019 1:02 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חציצה בתפילין
תגובות: 4
צפיות: 316

Re: תגובה

תודה על הדברים. ובכל אופן דעתי בעינה עומדת.

עבור לחיפוש מתקדם

cron