החיפוש הניב 1289 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ה' מרץ 22, 2018 2:50 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קינואה
תגובות: 1
צפיות: 9

Re:תשובה

לא ברור אם הוא בגדר קטניות, אבל למעשה נמנעים מלאכלו כמו קטניות.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 19, 2018 11:28 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: דיאליזה
תגובות: 2
צפיות: 29

Re: תשובה

אם מדובר על דיאליזה שעושים כל כמה ימים, אזי יש לבחור רק את ימי החול, ואם זו דיאליזה יומית, צריך לברר אם לא תהיה סכנה אם יעשו אותה במוצאי שבת.
עכ"פ רק בשעת סכנה ניתן לעשותה בשבת.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 19, 2018 11:25 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הוספת מצות בקערה
תגובות: 1
צפיות: 18

Re: תשובה

לא.
עדיף שלכל אחד או אחת (או שתים) יהיו שלוש מצות בנפרד שמהן יאכלו את כל הכזיתים שצריכים לאכול, כולל אפיקומן (ע"י עשיית יחץ).
על ידי הרב אלאשוילי
ד' מרץ 14, 2018 1:11 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הגדה של הרבי
תגובות: 1
צפיות: 71

Re: תשובה

יכולת לכתוב בהמשך לתשובה שלי ולא לפתוח אשכול חדש, בכל אופן אדה"ז לא כתב את זה בשמו אלא העתיק מהפוסקים שלפניו, אבל לפעמים המנהג המתקבל למעשה שונה מהכתוב בשו"ע, בגלל אילוצים מעשיים, או בגלל ענינים רוחניים אחרים. ולא כל מה שכתוב בשו"ע אנו מיישמים בפועל. ויש להוסיף בקשר למנהג ההסבה טעם רו...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מרץ 13, 2018 12:30 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הגדה של הרבי
תגובות: 1
צפיות: 63

Re: תשובה

כל הנושא של הסיבה בימינו אינה נוחה באמת, אלא שבשביל להראות אכילה דרך חירות ממשיכים להסב גם היום, ואין צורך להוסיף יותר ממה שההלכה מצריכה. אדה"ז בשו"ע כותב מצד ענין ההסבה שכך עדיף, אך מצד המנהג בפועל היה קשה כנראה ליישמו, ולכן לא הנהיגו כן.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 12, 2018 10:43 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: אוכל לא כשר - עסקים
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: תשובה

לא הבנתי השאלה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 12, 2018 10:41 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: פת במוצאי שבת
תגובות: 3
צפיות: 64

Re: תשובה

מוזר שאינך מעיין בס"ג.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 12, 2018 10:56 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: פת במוצאי שבת
תגובות: 3
צפיות: 64

Re: תשובה

איני יודע מה מנהג חב"ד, אבל אדה"ז במפורש כותב בסי' ש שאין חובה לאכול פת.
על ידי הרב אלאשוילי
א' מרץ 11, 2018 3:48 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכת האילנות
תגובות: 5
צפיות: 683

Re: תשובה

לא מברכים על ראיה של חודש אדר.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 09, 2018 2:12 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: זימון
תגובות: 7
צפיות: 233

Re: תשובה

כי אם ינהגו כך, יש חשש שהשומעים יצאו י"ח ברכת הזן ואז לא יוכלו לברך את ברכת הזן, שהרי לא כל אחד יודע לכוין שהוא מתכוין שלא לצאת.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' מרץ 08, 2018 12:41 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: זימון
תגובות: 7
צפיות: 233

Re: תשובה

כל הרעיון הוא שישמע ויצא י"ח, ואח"כ ימשיך לומר בלחש עם המברך. ורק במקרה שהוא רוצה להמשיך לאכול, הוא צריך לשמוע בלי לצאת י"ח.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 05, 2018 11:28 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מנין ברכות קריאת שמע
תגובות: 1
צפיות: 95

Re: תשובה

א) מספיק ששה לשמו"ע.
ב) לא.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 05, 2018 11:26 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: קראית התורה בשבת פרשת החודש
תגובות: 1
צפיות: 72

Re: ק תשובה

מבחינת ההלכה הקדיש נאמר לאחר קריאת השביעי כדי לחלק בינו לבין המפטיר, וממילא רק הס"ת השני צריך להיות מונח על הבימה. אך ראיתי שבחב"ד יש בזה מנהגים שונים, ואיני יודע מקור המנהגים, ולכן איני מתערב גם כשאני רואה ששמים שני ס"ת או שלושה, אף שלדעתי הוא שלא לצורך.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 05, 2018 11:22 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ספק ברכות
תגובות: 3
צפיות: 156

Re: תשובה

ולכן דוקא הטעם של הרב נאה היה נראה יותר, ואם הרבי לא מסעים עמו, אזי אכן צריכים לחלק בין ס"ס בברכת ספירת העומר לשאר ברכות. ואין בידי לחלק.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 05, 2018 11:20 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: זימון
תגובות: 7
צפיות: 233

Re: תשובה

הרי לפי דעה זו מי שמתכוין לברך ברכת המזון הוא יוצא י"ח בשמיעה בלבד, וכנראה שבמשך הזמן הפסיקו להקשיב ולכוין לברכת הזן, כמו שזה קרה בכל ברכת המזון, ולכן העדיפו שלא יצאו י"ח ברכת הזן בשמיעה אלא יברכו בעצמם. אמנם לדעתי המברך עצמו צריך לומר בכל מקרה את ברכת הזן בקול רם, כדי שמי שאינו מברך ברכת ...
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 28, 2018 12:03 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תענית אסתר
תגובות: 1
צפיות: 115

Re: תשובה

לא צריכה לצום.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 28, 2018 12:03 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ספק ברכות
תגובות: 3
צפיות: 156

Re: תשובה

הרי מפורש דינו בהל' ספירת העומר סי' תפט סכ"ה שיש לברך.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 28, 2018 12:01 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: זימון
תגובות: 7
צפיות: 233

Re: תשובה

המנהג כיום לברך יחד עם המזמן.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 21, 2018 10:50 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: עניית אמן בין ברכה למצווה שמברך עליה
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: עניית אמן בין ברכה למצווה שמברך עליה

א. בהלל שלם המנהג לברך אחרי החזן. בחצי הלל כדי לברך איתו ביחד כדי לא להתחייב לענות אמן.
ב. לפי המובא בשו"ע אדה"ז בסי' נט אי אפשר לענות.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' ינואר 10, 2018 1:08 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: ברכת המזון על הכוס - ללא שתיית הכוס
תגובות: 3
צפיות: 280

Re: תשובה

נכון.

עבור לחיפוש מתקדם