החיפוש הניב 1387 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ב' דצמבר 03, 2018 3:26 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הדלקת נרות בעבודה מוקדם
תגובות: 1
צפיות: 46

Re: תשובה

אם זה לפני פלג המנחה (שעה ורבע זמניות לפני השקיעה) אין שום ענין להדליק.
על ידי הרב אלאשוילי
א' דצמבר 02, 2018 3:16 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בורר לאלתר
תגובות: 1
צפיות: 35

Re: תשובה

לאלתר זה תוך חצי שעה לפני הסעודה.
על ידי הרב אלאשוילי
ש' נובמבר 24, 2018 6:44 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: נוסח
תגובות: 1
צפיות: 41

Re: תשובה

יש בזה מנהגים שונים, וכיום מאחלים לבריאות. יש אומרים שהמתעטש אומר לישועתך קיויתי ה'. ויש נוהגים למשוך באוזן השמאלית.
בהלכה מובא שלא אומרים "רפואה" בבית המדרש משום ביטול תורה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 22, 2018 3:20 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חציצה בתפילין
תגובות: 1
צפיות: 43

Re: תשובה

אמנם לפי המשנה ברורה שער של בלורית גדולה חוצצת, אך גם הוא לא נתן שיעור בדבר. אבל לפי אדה"ז השער אינו חוצץ כלל, ואין שיעור בדבר, שהרי הנזיר היה מגדך שער ראשו, ולא נזכר בשום מקום שיש בזה חשש חציצה בתפילין. ומעשה רב, שהרבי גידל שערות בשנת תשמ"ט יותר משנה, ולא חשש לחציצה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 12, 2018 5:04 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בין השמשות
תגובות: 1
צפיות: 56

Re: בין השמשות

מפשטות לשון אדה"ז משמע שרק לענין איסורי תורה (בגלל איסור כרת וסקילה) פסקו הלכה כרבי יהודה, אך לגבי איסורי דרבנן עדיין דין ביה"ש עליו עד סוף ביה"ש דרבי יוסי, וכן לענין תפלת מנחה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' נובמבר 12, 2018 5:00 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בין השמשות
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: בין השמשות

מדברי אדה"ז בסי' שמט סוס"ג משמע שאסרו הוצאה של תורה בשינוי בבין השמשות אפילו לדבר מצוה עיין שם, ומזה מובן שכן הדין גם בשאר מלאכות.
וכן משמע מלשון אדה"ז בסי' רסא שכתב רק איסורי דבר סופרים ולא מלאכות שאסורות מדברי סופרים, וכל הדוגמאות שהביא שם הם איסורי דרבנן בלבד.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' נובמבר 09, 2018 4:03 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שתיין יין בתוך הסעודה
תגובות: 1
צפיות: 63

Re: תשובה

מסתמא כוונך לסי' רעב סי"ד. בכל אופן שם הוא מציין לסי' קעד, והכלל בזה הוא שהן המקדש והן השומעים שטעמו יין לפני הסעודה, אם היתה דעתם, או שרגיל אצלם לשתות יין בסעודת שבת לא צריכים לברך, ואם לא היתה דעתם וגם לא רגיל אצלם לשתות יין צריכים לברך. ומי שרגיל לשתות אך לא היתה דעתו לשתות יין (ולא שתה רביע...
על ידי הרב אלאשוילי
א' נובמבר 04, 2018 7:16 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: סימן רסא
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: תשובה

הפשט הוא: "אין למהר להדליק וכו' עד שעה ורבע זמניות שקודם צאת הכובים", שאז (שעה ורבע קודם צאת הכוכבים) כין ניתן להדליק, אבל לא שעה ורבע שקודם תחילת השקיעה, וממילא שתי שאלותיך נופלות.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 01, 2018 4:30 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: תשובה

אני מבין שאינך שואל אלא פוסק לאסור. אז מה אתה רוצה ממני?
על ידי הרב אלאשוילי
ה' נובמבר 01, 2018 2:31 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה
תגובות: 6
צפיות: 145

Re: תשובה

שאלתי היתה האם המים גורמים לכיבוי? כי אם לא אז אין סיבה לאסור.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אוקטובר 31, 2018 10:15 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האחות ובתה הגדולה זייפו צוואה של אימי יז"ל
תגובות: 1
צפיות: 91

Re: תשובה

הסיפור שלך נוגע ללב! אבל נראה לי שהכיוון שלך אינו נכון, את צריכה לבקש מה' שאחותך תחזור בתשובה ושתתחרט על מעשיה, כי מה יעזור לך אם היא תיענש בעולם הזה או לא, הרי הדבר אינו נתון בידינו אלא בידי בורא עולם ומנהיגו שהחשבונות שלו אינם נתונים להבנה בשכלנו הדל. רק אתמול ראינו את הטרגדיה הגדולה של משפחה שנמח...
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אוקטובר 31, 2018 7:13 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: נתינת מים במגש שבו מונחים נרוניות שבת - למניעת שריפה
תגובות: 6
צפיות: 145

תשובה

לא הבנתי בדיוק מה המקרה שאתה מתאר. היכן שופכים את המים? האם המים גורמים לכיבוי?
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אוקטובר 24, 2018 12:59 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הדלקת נורה ביום טוב
תגובות: 1
צפיות: 92

Re: תשובה

א) יש מכתב מהרבי שאלו שהתירו להדליק נורה ביו"ט לא ידעו כיצד זה עובד. וכמובן שהדלקת הנורה ביו"ט זה כמו להוליד אור חדש שאסור מדרבנן משום מוליד, ככמבואר בשוע"ר סי' תקי. ב) אנחנו לא מקבלים שיטת החזון איש בקשר לאיסור בונה. ג) האיסור להדליק נורת להט בשבת הוא משום מבעיר, והוא על פי המבואר בש...
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אוקטובר 24, 2018 12:51 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מאגר ההערות וביאורים
תגובות: 1
צפיות: 80

Re: תשובה

רעיון טוב. אבדוק אם זה אפשרי.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אוקטובר 18, 2018 11:46 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שנים מקרא ועוד
תגובות: 1
צפיות: 94

Re: תשובה

א) לא ידוע לי על מנהג כזה.
ב) דעתי היא שאין לענות לו כלל, או להגיד לו: היום שבת ואיני יכול לעזור לו לחלל שבת.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אוקטובר 18, 2018 2:46 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: נישואים עם בת גיורת שאביה יהודי והאם יש טעם לפגם (רוחני/גשמי)
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: תשובה

מבחינת ההלכה אין שום בעיה להתחתן עם גיורת (מלבד כהן), וכל שכן עם בת של גיורת (אם נולדה אחרי הגיור, שאז כבר היא כמו כל יהודיה גמורה). לא מצאתי (ע"פ פנימיות) מניעה בזה מצד טבעים שליליים, שהרי כל גר שמתגייר הוא כקטן שנולד, ואם כן הכל מתחיל מחדש. הענין של נישואין עם גרים כיום (כמו גם עם מישהי מעדה ...
על ידי הרב אלאשוילי
ג' אוקטובר 16, 2018 3:04 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ברכת כהנים
תגובות: 1
צפיות: 79

Re: תשובה

ראשית, אם אתה עומד באותה שורה של הכהנים אז אתה בכלל הברכה כמבואר בסי' קכח סל"ז והעיקר שתפנה הפנים לכהנים. השאלה היא כשאתה עומד צמוד לקיר המזרחי והכהנים על ההיכל שהוא בולט יותר כלפי מערב, אז במקרה זה יש שני טעמים למה אתה בכל זאת בכלל הברכה, והם: א) כיון שאתה אנוס בדבר, שכן על פי הלכה אסור לך לחז...
על ידי הרב אלאשוילי
ש' אוקטובר 13, 2018 8:43 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מבחן
תגובות: 1
צפיות: 101

Re: מבחן

בז' מרחשון בעז"ה.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' ספטמבר 27, 2018 11:41 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: Maaser
תגובות: 1
צפיות: 106

תשובה

לגבי יזכור אפשרי.
ולגבי העליה, אם היא נרכשה במחשבה שזה ישולם בכספי מעשר - מותר, אבל אם היא נרכשה בסתם ואח"כ אתה רוצה לשלם בכספי מעשר - עדיף שלא.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' ספטמבר 26, 2018 1:46 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: כתמים על אתרוג
תגובות: 4
צפיות: 165

Re: תגובה

מה שאני מבין בכללות מסי' תרמח ס"כ הוא שאם החזזיות נמצאות באותו צד אז לפי הדעה הראשונה זה כשר, וזה לא משנה אם זה אורך ורוחב או אלכסון, והשאלה מתחילה רק כאשר הם חורגים גם לצד השני של האתרוג, ובזה לר הצלחתי להבין בדיוק איך עושים המדידות, כי צריך לראות את זה בהמחשה, ולא התעמקתי בזה עד כדי כך, כי אד...

עבור לחיפוש מתקדם

cron