החיפוש הניב 1417 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 25, 2019 12:09 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: האים לבנות מותר לרכוב על סוסים?
תגובות: 1
צפיות: 7

Re: תשובה

אם רוכבות על הסוס במקום צנוע (לשום טיול) ולא בפני רבים מותר, אבל יש להמנע לרכב ברחוב בפני רבים, והוא הדין לרכב על אופניים, כיון שצריכות לפסוק הרגליים בעת הרכיבה, ואין זה דרך צניעות לנשים. ומכאן שגם כשיושבות על ספסל ברחוב יש להן לשבת בצנעה (ולפעמים מתוך חוסר מודעות לא תמיד שמות לב לפרט זה).
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אפריל 24, 2019 11:54 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שבת, הוצאה
תגובות: 1
צפיות: 8

Re: תשובה

המנהג המקובל הוא לכרוך המטפחת סביב הצואר כמין צעיף. ויש בזה עוד כמה אופנים שנחלקו בזה הפוסקים, ואין כאן מקום להאריך.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' אפריל 17, 2019 11:59 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה בלחם משנה
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: תשובה

שאלה טובה: מן הדין צריך הבוצע לחלק לכל היוצאים ממנו י"ח כזית מן המצה האמצעית (ראה שוע"ר סי' תנח ס"י), ובמצות של ימיהם שהיו רכים ועבים, אכן היה שייך לעשות כן, אבל במצות של ימינו יש במצה אחת לכל היותר ארבע כזיתות, ובחצי מצה (הקטנה) פחות מכשני זיתים, וראיתי עצות שונות בזה, אבל כל העצות ש...
על ידי הרב אלאשוילי
ה' אפריל 11, 2019 9:43 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שומע כעונה בלחם משנה
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: תשובה

לא די בשמיעת הברכה צריך גם לאכול מאותו לחם משנה, והרי אינך אוכל ממצות מכונה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 08, 2019 1:37 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: שבת
תגובות: 1
צפיות: 51

Re: תשובה

אם ההניילון מיוחד לכובע, דהיינו שהוא עשוי באופן כזה שהוא כמידת הכובע והוא נצמד אליו, מותר. דין זה ניתן ללמוד במכל שכן מהמקרה המובא בסי' שא סוסי"א.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' אפריל 08, 2019 1:28 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מקווה לנשים
תגובות: 2
צפיות: 73

Re: תשובה

אענה לך באופן עקרוני (מבלי להכנס למקרה שלך באופן ספציפי), בדרך כלל לא רצוי לדחות הטבילה, אבל אם יש סיבה המצריכה זאת והבעל והאשה מסכימים לכך, ניתן לדחות.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 15, 2019 2:09 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: טעם כיסוי היין בעת הקידוש
תגובות: 1
צפיות: 77

Re: תשובה

כוונתך כנראה שלא משאירים את בקבוק היין פתוח בעת הקידוש (ולכאורה אותו דבר גם בהבדלה), מקובל לומר שזו הוראה מהבעש"ט, אך לא שמעתי הסבר לכך.
על ידי הרב אלאשוילי
ג' מרץ 12, 2019 1:51 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכות שבת
תגובות: 1
צפיות: 90

Re: תשובה

לא. די שיאמרו ברוך המבדיל בין קודש לחול.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 08, 2019 1:41 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הפשרה בשבת
תגובות: 1
צפיות: 76

Re: תשובה

מותר להניחו רק אם אין מצב שהבורקס יתחמם לכדי חום שהיד סולדת בו. וכן כל שאר דבר שיש בו רטיבות.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' מרץ 08, 2019 1:52 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: להוציא י"ח לחם משנה
תגובות: 1
צפיות: 69

Re: תשובה

לא. כי לא די שאחד מברך על לחם משנה אלא גם צריך לטעום מאותו לחם משנה. וכיון שכך אין ברירה אלא שכל אחד יברך על לחם משנה, על ידי שתהיה לחמניה נוספת על השולחן עבור לחם משנה לכל אחד, והלחמניה הנוספת יכולה לעבור מאחד לשני עבור הברכה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' מרץ 04, 2019 11:47 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: הלכה בורא מיני בסמים
תגובות: 1
צפיות: 99

Re: תשובה

ראשית אומרים "בשמים". ניתן לברך על כל מיני עלים שיש להם ריח טוב (וטוב לברך על הדס), וכן על מיני פירות שיש ריח טוב, כמו אתרוג או לימון.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' פברואר 28, 2019 9:36 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מריחת שמן בשבת
תגובות: 3
צפיות: 138

Re: תשובה

אין פה בעיה של ריח, אף אם היה לו ריח טוב, כי את לא מתכוונת בשביל הריח, הבעיה האם יש כאן רפואה, לכן שאלתי האם מורחים את זה רק שלא יהיו פצעים, או אפילו סתם כך. בכל מקרה אם אין לך שום פצעים וזה רק מונע שלא יהיו בעתיד, נראה שמותר.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' פברואר 28, 2019 12:52 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: מריחת שמן בשבת
תגובות: 3
צפיות: 138

Re: תשובה

האם זה שמן מיוחד שמורחים רק לצורך זה, או שאפשרי למרוח גם סתם כך?
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 27, 2019 1:02 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: חציצה בתפילין
תגובות: 4
צפיות: 269

Re: תגובה

תודה על הדברים. ובכל אופן דעתי בעינה עומדת.
על ידי הרב אלאשוילי
ד' פברואר 27, 2019 12:50 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: גיל חינוך
תגובות: 1
צפיות: 95

Re: תשובה

מבחינת ההלכה זה לערך גיל שש שאז הילד יכול להבין את תוכן הברכה ולמי מברכים.
אך נהוג להקדים לחנך מגיל שלוש, אבל אז צריך להזהר שהמחנך לא יאמר בעצמו את שם ה', אלא יתן לילד לומר לבד, כי מן הדין עדיין לא חל עליו עדיין חובת חינוך.
על ידי הרב אלאשוילי
א' פברואר 17, 2019 10:05 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ציצית בלילה
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: תשובה

יש כמה סיבות לכך כמובא בפסקי הסידור הלכות ציצית לאדמו"ר הזקן, והעיקרי שבהן כי לפי האריז"ל יש מצות ציצית בטלית קטן גם בלילה. ומאותה סיבה שלובשים טלית קטן ביום צריך ללבוש גם בלילה.
על ידי הרב אלאשוילי
ו' פברואר 15, 2019 3:11 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: ציצית בלילה
תגובות: 3
צפיות: 144

Re: תשובה

תישן עם הציצית, ואל תברך על הציצית בבוקר, אבל תשתדל לשמוע מחבר שכן מברך על ציצית ושיוציא אותך ידי חובה, אבל זה לא מעכב. אבל בשום אופן אל תבטל את השינה עם הציצית.
על ידי הרב אלאשוילי
ה' פברואר 07, 2019 10:13 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בין השמשות
תגובות: 4
צפיות: 298

Re: תשובה

מזה שמשווה את זה לאיסורי דרבנן שנעשים בבין השמשות לצורך מצוה משמע שזה גם למתפלל עצמו, ולכן אין למחות. הוא אינו כותב אין למחות מפני שלא ישמעו, אלא מפני שיש להם מקום להקל בזה. אך כמובן שלכתחילה יש להשתדל להתפלל לפני השקיעה, ועדיף להתפלל ביחיד לפני השקיעה מאשר להתפלל בצבור לאחרי השקיעה.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' ינואר 28, 2019 10:35 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: עבודה
תגובות: 1
צפיות: 108

Re: תשובה

שאלה כללית מדי, נא פרט בקשתך.
על ידי הרב אלאשוילי
ב' ינואר 28, 2019 10:34 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: שו"ע הרב סימן שנ"ו ס"א
תגובות: 1
צפיות: 127

Re: תשובה

כבר שאלו שאלה זו כאן בעבר, וכך עניתי: שאלה טובה! ובדוחק יש לומר שהכוונה שלפעמים (בשעת הצפה גדולה) המים עולים על גדותיהם ומכסים גם את המחיצה טפח היוצא מעל אמת המים, אבל היות ורוב הזמן המחיצה ניכרת, אזי היא נקראת מחיצה לענין זה. וראה גם סימן שעו ס"א וסימן תב ס"א שלא החמירו במחיצה זו להיות מח...

עבור לחיפוש מתקדם

cron