החיפוש הניב 9 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ידידיה
ב' מרץ 26, 2018 2:40 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: כמות היין בחרוסת
תגובות: 4
צפיות: 961

Re: כמות היין בחרוסת

אולי הבעיה שאתה משתמש בסכינים של המעבד מזון ולא בפומפיה (של המעבד מזון או רגילה) ?
על ידי ידידיה
ב' מרץ 26, 2018 2:32 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מי אינו חייב בהסבה בליל הסדר?
תגובות: 3
צפיות: 852

Re: מי אינו חייב בהסבה בליל הסדר?

ממ"נ מי שפטור מהסיבה מסיבה צדדית (דיני אבלות או כבוד רבו) מדוע שלא יהיה מצוה הבאה בעבירה שהרי זה דרך חרות אצלו אלא שמצד דיני אבלות (ואדרבה אם אין זה דרך חרות אצלו, למה שיהיה אסור בכך משום אבלות?) או מצד כבוד רבו אין לו לשבת דרך חרות ואם פטור מהסיבה מצד שאצלו מצד דיני הסיבה שאין זה חשוב אצלו דרך...
על ידי ידידיה
ב' מרץ 26, 2018 2:23 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: סתירה בעניין מצה שרויה?
תגובות: 5
צפיות: 2347

Re: סתירה בעניין מצה שרויה?

לכאו' אין זה נכון לומר שבתשובות שלו מחמיר מאוד ואין זה סתירה כלל: (לבד ממה שהשיב הרב אלשווילי) הרב מתחיל את תשובתו: "באמת כי גם שאינו איסור גמור מדינא מ"מ המחמיר תבוא עליו ברכה" ובסיום התשובה כותב: ומ"מ אין למחות בהמון העם המקילים כיון שיש להם על מטי שיסמוכו והעיקר ע"ד רש&qu...
על ידי ידידיה
ד' מרץ 21, 2018 8:33 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: מי אינו חייב בהסבה בליל הסדר?
תגובות: 3
צפיות: 852

מי אינו חייב בהסבה בליל הסדר?

בסי' תעב סעי' יג כתב רבנו וזה לשונו: כל מי שפטור מהסיבה ומיסב הרי זה נקרא הדיוט. עכ"ל. שאלתי היא: מי הוא הפטור מהסבה שאם יסב הרי הוא הדיוט? אבל שלא נהג אבלות קודם יו"ט (ס"ג) הרי המנהג שלא להסב מצד דיני אבלות וע"פ סברא זו לכאו' אסור לו להסב ואינו רק הדיוט? אשה חשובה (ס"י) הרי...
על ידי ידידיה
ה' נובמבר 23, 2017 1:45 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: תפילין פרודות
תגובות: 1
צפיות: 948

תפילין פרודות

כתוב בסידור בהל' תפילין: "וגם צריך להשגיח ולראות בחריצים שבין הבתים אם נדבקו מעט בדבק בשגגת הסופר יזהר להפרידם בנחת בראש סכין דקה וחדה שיהיו נפרדים בין בית לבית עד למטה ממש ולכן מעבירין גיד התפירה בין בית לבית למטה ממש בכדי להבדיל בטוב ושלא יתדבקו כדאיתא בגמרא ופוסקים הובאו בב"י ובכתבי האר...
על ידי ידידיה
ד' נובמבר 22, 2017 6:33 pm
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תביעת צרכיו קודם הבדלה
תגובות: 6
צפיות: 2621

Re: תביעת צרכיו קודם הבדלה

אם אפשר בבקשה מ"מ היכן פוסק אדה"ז בשו"ע שלא להוסיף בקשות בשאר ברכות חוץ משומע תפלה?
תודה מראש
על ידי ידידיה
ד' נובמבר 22, 2017 10:38 am
פורום: דיונים ועיונים בשו"ע הרב
נושא: תביעת צרכיו קודם הבדלה
תגובות: 6
צפיות: 2621

Re: תביעת צרכיו קודם הבדלה

האם בחב"ד יש הקפדה שלא להוסיף תפלות אישיות בשמו"ע?
אם כן, האם גם באלוקי נצור?
אם כן איפה כן יש מקום להוסיף בקשות פרטיות?
או שבכלל לא מבקשים תפלות פרטיות אלא הכל בתוך התפילה או בתהילים?
על ידי ידידיה
א' נובמבר 19, 2017 10:43 pm
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בנות בברכה על מצוות זמניות
תגובות: 6
צפיות: 2043

Re: בנות בברכה על מצוות זמניות

תודה על התשובה הברורה.
אם הבנתי נכון אכן יש להסתפק האם הדין בסוף סי' קסז נכון גם לגבי ברכה על מצות עשה שהזמן גרמא לבנות.
וכמו"כ יש להסתפק האם הדין בסוף סי' תקצו נאמר רק על קטנים אי גם על קטנות.
על ידי ידידיה
א' נובמבר 19, 2017 11:24 am
פורום: שאלות בהלכה ומנהג
נושא: בנות בברכה על מצוות זמניות
תגובות: 6
צפיות: 2043

Re: בנות בברכה על מצוות זמניות

יש לי לשאול על מה שהרב כתב: "ביום הראשון אין מברכים על ד' מינים שאולים לא הבנים ולא הבנות." מי שיש לו כמה בנות קטנות (שעדיין לא הגיעו לעונת הפעוטות) כיצד תברכנה ביום הראשון על ד' מינים. (בשלמא בקטנים י"ל שיקנה ד"מ עבור כל אחד אבל בבנות לא ראינו ולא שמענו שיקנו ד"מ לכל בת, וג...

עבור לחיפוש מתקדם

cron