כזית בכדי אכילת פרס

פרסם תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.

BBCode פעיל
[img] פעיל
[flash] כבוי
[url] פעיל
סמיילים כבויים

תקציר הנושא
   

הרחב תצוגה תקציר הנושא: כזית בכדי אכילת פרס

Re: תשובה

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ג' מאי 29, 2018 9:55 pm

ראה לדוגמא סי' תנט ס"י לגבי שיעור מיל, שיש להחמיר כמו הדעה הראשונה (במקום שחישוב י"ח דקות זה חומרא), אף שבפועל אנו מחשבים י"ב שעות מהנץ עד השקיעה. ויש להאריך בזה. ואכ"מ.
ועד"ז בסי' תעה ס"ה לענין אכילת שתי כזיתות מצה, אף שממ"נ היה די בכזית אחת ומשהו.

וראה גם בסי' רעו ס"י.

Re: כזית בכדי אכילת פרס

הודעה על ידי מ.מ.ד. » ג' מאי 29, 2018 12:47 pm

ישר כח גדול!
אשמח אם כת"ר יוכל להראות מקום (לפחות מקום אחד), בו ניתן לראות דוגמא לאחיזה בשני קצוות מנוגדים.

[ופשוט, שהחומרא בספה"ע אינה ראיה. שהרי שם להחמיר בימים הראשונים, אין בזה עצמו שום סתירה (לתפוס כדעה אחת). וכמו"כ, להחמיר כדעה השני' בימים האחרונים הדבר עצמו אינו בסתירה פנימית. משא"כ אצלינו, שלהחמיר בחצי ביצה יחד עם שלוש ביצים, זה משפט שסותר את עצמו].

תודה רבה!

Re: תשובה

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ג' מאי 29, 2018 4:18 am

איני מבין, פעם ראשונה שהנך נתקל בחומרא התופסת בשתי קצוות מנוגדות?
אנו מחמירים לענין פרס שמא ההלכה שפרס הוא שלוש ביצים, ואנו מחמירים לענין כזית שמא כזית הוא חצי ביצה (אף שלדעה זו פרס הוא ארבע ביצים). וחבל שתשאל שוב ושוב, כי לא תקבל תשובה אחרת.

Re: כזית בכדי אכילת פרס

הודעה על ידי מ.מ.ד. » ב' מאי 28, 2018 11:35 pm

איני מוצא בכך תשובה לשאלה.

לתוס', היחס הוא 1/8. שכן לדעתו חצי ביצה הוא לפרס של 4 ביצים.
לרמב"ם היחס הוא 1/9.
אז כיצד חוששים לשיטה שלישית של 1/6.
ואם ברצוננו להחמיר, נחוש כשצריך לשיטה שזה 1/8.

עיקר שאלתי: האפשרות לטעון כזית-חצי ביצה היא אך ורק אם הפרס יהיה 4 ביצים (כמבואר בסי' תפ"ו). וכיצד ניתן לחשוש ל3 ביצים וגם לזית-חצי ביצה??

Re: כזית בכדי אכילת פרס

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ב' מאי 28, 2018 9:42 pm

זו לא שיטה שלישית, אלא להלכה אנו מחמירים לשני הצדדים.

Re: כזית בכדי אכילת פרס

הודעה על ידי מ.מ.ד. » ב' מאי 28, 2018 1:48 pm

הרב אלאשוילי כתב:ההסבר הוא פשוט: בסדר ברה"נ פ"ח פוסק אדה"ז בפשיטות שפרס הוא שלוש ביצים, ובסי' תפו פוסק אדה"ז שבכל מקום של חשש ברכה לבטלה משערים כזית בכחצי ביצה, ואם כן שיעור כזית בכדי אכילת פרס לענין ברכה אחרונה או ברכת המזון הוא שישית מאכילת פרס.


כנראה ששאלתי לא הובנה כראוי,
אין בעיה להחמיר כדעה של חצי ביצה, וכן להחמיר כדיעה שפרס הוא שלושה ביצים.
אבל כאן, לכאורה, אין אפשרות לתפוס שזית יהיה חצי ביצה, יחד עם פרס שהוא שלושה ביצים, כי כמ"ש בסי' תפ"ו, הזית יהיה חצי ביצה רק כאשר הפרס יהיה ארבע ביצים. וא"כ, זוהי שיטה שלישית המובססת על שני פרטים הסותרים זל"ז??

Re: כזית בכדי אכילת פרס

הודעה על ידי הרב אלאשוילי » ב' מאי 28, 2018 1:34 pm

ההסבר הוא פשוט: בסדר ברה"נ פ"ח פוסק אדה"ז בפשיטות שפרס הוא שלוש ביצים, ובסי' תפו פוסק אדה"ז שבכל מקום של חשש ברכה לבטלה משערים כזית בכחצי ביצה, ואם כן שיעור כזית בכדי אכילת פרס לענין ברכה אחרונה או ברכת המזון הוא שישית מאכילת פרס.

כזית בכדי אכילת פרס

הודעה על ידי מ.מ.ד. » א' מאי 27, 2018 9:39 pm

רציתי לשאול לגבי המובא בכ"מ שכזית בכדי אכילת פרס, זהו שישית (וכפי שכתבת בהערות לסדבה"נ פ"ג ה"ב), לכאורה, זהו לפי החשבון, שכזית הוא חצי ביצה, ופרס הוא 3 בצים.

ולכאו' המח' בכזית בין חצי לשליש תלוי' בשאלה כמה הוא הפרס בעירוב, 3 או 4, וכמובא בסי' תפ"ו. וא"כ, לדעה שהכזית הוא חצי, הרי שלדעה זו הפרס הוא 4 ביצים והיחס הוא 1/8. ולדעה השני' שהוא שליש, היחס הוא 1/9.

ולכאו' אי"ז לתפוס החומרא שבשני השיטות (שזה רק אם נחשב כל שיטה בפ"ע), אלא זוהי כעין שיטה שלישית המגיע לתוצאה של 1/6?

חזור למעלה

cron